Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Burmistrz Wasilkowa zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Wasilków do zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach INICJATYWY LOKALNEJ.

Wszelkie pisemne uwagi i propozycje prosimy składać w terminie do 15 czerwca 2016 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim

w Wasilkowie lub pocztą elektroniczną na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie