Infrastruktura

INFRASTRUKTURA 

Bliskość dużej aglomeracji białostockiej oraz piękno przyrody bardzo korzystnie wpływają m.in. na rozwój mieszkalnictwa na terenie gminy Wasilków. Również ze względu na niskie koszty oraz ceny mieszkań i nieruchomości każdego roku decyduje się w niej zamieszkać wiele rodzin. Osiedle na „Lisiej Górze" w Wasilkowie przyciągnęło setki nowych lokatorów. W oczach kształtuje się i rośnie osiedle „Leśne” złożone z domów jednorodzinnych, wolnostojących i szeregowych oraz „Dolina Cisów” oferująca mieszkania przy głównej drodze łączącej Wasilków z Białymstokiem. Wasilków przyciąga inwestorów i stwarza coraz lepsze warunki bytowe swoim mieszkańcom.

Przez gminę Wasilków przebiegają:

  • dwie drogi krajowe prowadzące do przejść granicznych: Nr 19 do Kuźnicy Białostockiej (z Białorusią) i Nr 8 do Budziska (z Litwą)
  • droga wojewódzka Nr 676 Białystok - Krynki (zarządca drogi - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku planuje w najbliższych latach przebudowę tej drogi)
  • linia kolejowa Nr 6 Zielonka - Kuźnica (stacja kolejowa w Wasilkowie)

Na terenie gminy Wasilków znajduje się obecnie ponad 60 km utwardzonych dróg gminnych i powiatowych. Trwają ciągłe prace związane z budową nawierzchni i przebudową ulic. Wasilków zmienia się w oczach. W miejscu niebezpiecznych skrzyżowań na głównej ulicy Wasilkowa powstają ronda poprawiające nie tylko komfort komunikacji oraz bezpieczeństwo pieszych i kierowców, ale też i estetykę miasta. Niemal we wszystkich miejscowościach na terenie gminy jest wodociąg i kanalizacja sanitarna. Planowana jest dalsza rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Wasilkowie, Nowodworcach i Jurowcach. Miejscowości, które mają sieć gazową to: Wasilków, Sielachowskie, Osowicze, Nowodworce i Dąbrówki. W planach jest jej dalsza rozbudowa. Z sieci wodociągowej korzysta w gminie Wasilków 95,2% mieszkańców, z sieci kanalizacyjnej 84,0%, zaś z sieci gazowej 40,6%. Wasilków bardzo dobrze wypada pod tym wzglądem na tle całego województwa i powiatu białostockiego. Z roku na rok odsetek mieszkańców Wasilkowa mających dostęp do instalacji sukcesywnie rośnie. (źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 r.).

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie