Bezpłatne testy w kierunku diagnostyki zarażenia wirusem HCV

Osoby zainteresowane wykonaniem badania mogą zgłaszać się do placówek

Białostockiego Centrum Analiz Medycznych,

których pełen wykaz znajduje się na stronie: http://www.bcam.pl/

Test anty-HCV polega na nakłuciu opuszka palca. Wynik znany jest już po 15 minutach,

jeśli okaże się dodatni, przeprowadzona będzie dalsza bezpłatną diagnostyka.

Dodatkowe informacje w powyższym temacie można uzyskać pod nr tel.: 512 857 838

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie