Konsultacje z mieszkańcami w sprawie podziału Sołectwa Woroszyły

Konsultacje z mieszkańcami Sołectwa Woroszyły

W terminie od 28 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r. odbędą się Konsultacje z mieszkańcami Sołectwa Woroszyły w sprawie podziału Sołectwa Woroszyły na odrębne sołectwa: Woroszyły i Katrynkę.

Formularz konsultacyjny będzie dostępny w okresie konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim, u Sołtysa Sołectwa Woroszyły.

Wypełniony formularz można złożyć u Sołtysa Sołectwa Woroszyły lub w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 8 listopada 2019 r.

 

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie