LGD Puszcza Knyszyńska informuje o aktualnych naborach

LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła dwa nowe konkursy: nr  4/2018  i 5/2018.

Nabór 4/2018 dotyczy Programów aktywności lokalnej (jest to wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji), natomiast nabór 5/2018 dotyczy usług reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczonych przez CISy / KISy.

Wnioski w obydwu naborach można składać od 11 do 25 czerwca 2018r.

Nabór nr 4/2018>>

Nabór nr 4/2018>>


Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie