Spotkanie ws. planów budowy drogi krajowej S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zaprasza na
posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które odbędzie się

18 lutego 2019 r. o godz. 10.00
w Sali Konferencyjnej IMr 1 tutejszego Oddziału przy
ulicy Zwycięstwa 2.

Na posiedzeniu zostanie rozpatrzone:

Studium Techniczno - ekonomiczno - środowiskowego drogi krajowej nr S19 na odcinku: Kuźnica - Sokółka - Korycin, aktualizacji Studium Techniczno - ekonomiczno - środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz - Chlebczyn, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km, z podziałem na 4 części:

  • Cześć 2: Sokółka - Korycin, z obwodnicą Sokółki,
  • Wariant 5: Sokółka - Czarna Białostocka - Wasilków - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz

Biuro projektowe, AECOM POLSKA Sp. z o.o., proszone jest o przygotowanie w formie elektronicznej oraz przedstawienie prezentacji zaprojektowanych rozwiązań.

Jednocześnie informujemy, że rozwiązania projektowe są dostępne na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Białymstoku (w zakładce „Konsultacje społeczne").

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32156/S19-Pkaza-plany-dodatkowego-warinatu

Na spotkanie zaprasza się zainteresowanych mieszkańców Gminy Wasilków.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie