W dniu 1 września 2019 r. o godz. 12.00 w 80. rocznicę wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ nastąpi włączenie syren alarmowych

W niedzielę, 1 września br. o godzinie 12.00, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej nastąpi włączenie syren alarmowych w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci poległych i zamordowanych.

II wojna światowa to największy w dziejach konflikt zbrojny. Trwał on od 1 września 1939 roku do 8 maja 1945 roku, a w Azji do 2 września 1945 roku. Według różnych szacunków mogło w niej zginąć od 50 do ponad 70 mln ludzi.

Wojna rozpoczęła się 1 września 1939 roku od ataku Niemiec na Polskę. 3 września w stanie wojny z Niemcami były już Francja i Wielka Brytania. Stronami konfliktu w II wojnie światowej były Państwa Osi, czyli głównie Niemcy, Włochy i Japonia. Przeciwko nim walczyli alianci, czyli m.in. Wielka Brytania, Francja, Polska, a od 1941 roku USA i ZSRR. Wcześniej ZSRR na mocy tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow dokonały razem z Niemcami podziału strefy wpływów w Europie Środkowowschodniej. Efektem tego był atak ZSRR na Polskę dokonany 17 września 1939 roku.

Wspomnijmy i oddajmy hołd tym, którzy walczyli zbrojnie i na innych polach o wolną i silną Polskę.

Wasilków pamięta.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie