Wyniki wyboru ławników sądowych

Rada Miejska w Wasilkowie Uchwałą Nr XIII/140/19

z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z  2019 r., poz. 52) dokonała wyboru ławników:

do Sądu Okręgowego w Białymstoku na kadencję 2020-2023 r.,

                                                                                 - do orzekania w sprawach cywilnych:

                                                                                 1)  Halina Strociak

                                                                                 - do orzekania w sprawach karnych:

                                                                                 2)  Marzena Maria Gimik

do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023 r.:

                                                                                 1) Edyta Kunda

                                                                                 2) Teresa Olszówka

                                                                                 3) Agnieszka Pietreniuk

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie