Otwarcie nowoczesnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. W. Rabczyńskiego

Nowoczesne boisko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością otwarto 2 września przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. W. Rabczyńskiego. Nowa infrastruktura zapewni dzieciom i młodzieży bezpieczne warunki do uprawiania sportu i rekreacji.

Z początkiem roku szkolnego oddano do użytku nowoczesne boisko wielofunkcyjne, znajdujące się przy szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. W. Rabczyńskiego. Dzięki inwestycji Urzędu Miejskiego w Wasilkowie dzieci i młodzież zyskały optymalne warunki do aktywności fizycznej. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczył Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, Dyrektor szkoły Lucyna Bejm, Dyrektor MOAK Karol Świetlicki oraz przedstawiciele Rady Miejskiej, Rady Rodziców oraz uczniowie. Nowe boisko poświęcili księża Zdzisław Karabowicz oraz Anatol Hajduczenia.

Zniszczone do niedawna boisko zyskało nowoczesną nawierzchnię, o wysokim stopniu amortyzacji, co niweluje ewentualne ryzyko wystąpienia stłuczeń, mikrourazów i innych kontuzji. Ustawiono też bramki do gry w piłkę nożną lub ręczną, zawieszono kosze do gry w koszykówkę oraz siatki na różnych wysokościach, odpowiednie do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego. Kolorowe linie na nawierzchni wyznaczają natomiast granice pól, odpowiednich do poszczególnych dyscyplin. Boisko oświetlają energooszczędne lampy ledowe. Wykonano też system odprowadzania wody deszczowej oraz chodniki w takim układzie, by umożliwić dostęp do boiska osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

W ramach uroczystości oficjalnie otwarto i poświecono plac aktywności dla najmłodszych uczniów „Wesołe Podwórko”, inwestycję SP nr 1.

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wasilkowie przebudowano w ramach projektu „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Wasilkowie”. Inwestycja skierowana jest do społeczności lokalnej jako odpowiedź na zdiagnozowane problemy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej. Przedsięwzięcie kosztowało  1 138 900,00  zł, z czego 632 658,92 zł dofinansowano z RPO WP EFRR oraz budżetu państwa w ramach realizacji Strategii Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska”.

Otwarcie boiska przy SP nr 1

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie