Pierwszy kurs autobusu nr 108 Nowodworce - Wasilków

11 października przed godz. 8 do Wasilkowa dotarł pierwszy autobus nr 108. Od dziś połączenie będzie realizowane cztery razy dziennie w dni robocze.

Trasa autobusu nr 108 rozpoczyna się tak, jak do tej pory - przy ulicy Pałacowej w Białymstoku. Nowością jest to, że od dzisiaj pojazd Białostockiej Komunikacji Miejskiej zatrzymuje się na przystankach w Nowodworcach i jedzie do Wasilkowa. Trasa kończy się przy cerkwi. Po ok. 20 minutach postoju autobus wraca przez Nowodworce do Białegostoku.

Przejazd nową trasą rozpoczęło poświecenie autobusu przez proboszcza parafii w Karakulach, ks. Józefa Kowalczuka. W inauguracyjnym kursie uczestniczyła delegacja samorządowców z Burmistrzem Wasilkowa Adrianem Łuckiewiczem na czele. Kontrolę nad przejazdem sprawował Dyrektor Białostockiej Komunikacji Miejskiej Bogusław Prokop.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie