Poświęcenie Krzyża na Kościelisku - uczczenie Jubileuszu 451-lecia nadania praw miejskich Naszemu Miastu

W dniu dzisiejszym 8 grudnia (piątek) Wasilków świętuje swoje kolejne urodziny. 451 lat temu król Zygmunt August nadał prawa miejskie Naszemu Miastu. 
Z tej właśnie szczególnej okazji odbyło się dziś uroczyste poświęcenie wspaniałego Krzyża ufundowanego przez Mieszkańców i postawionego na górze obok Parafii Przemienienia Pańskiego, zwanej Kościeliskiem. Poświęcenia dokonał osobiście Metropolita Białostocki ks. abp. Tadeusz Wojda, który przybył na specjalne zaproszenie Burmistrza Wasilkowa Mirosława Bielawskiego. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Wiceburmistrz Piotr Karol Bujwicki, Sekretarz Gminy Zbigniew Tochwin, Skarbnik Gminy Anna Pochodin, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Adam Półtorak, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele duchowieństwa, dyrekcja i poczty sztandarowe szkół w Wasilkowie, a także inni zaszczytni goście oraz mieszkańcy.

Burmistrz wręczył Metropolicie Białostockiemu symboliczną statuetkę Króla Zygmunta Augusta oraz podziękował w imieniu mieszkańców za uczestniczenie w tak ważnym dla Wasilkowian wydarzeniu.

 W imieniu Burmistrza Wasilkowa Mirosława Bielawskiego serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom uroczystości
oraz Mieszkańcom, dzięki którym powstał ten wspaniały Krzyż.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie