Przekazanie petycji przeciw budowie Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku

22 października Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz oraz Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże Wojciech Cybulski przekazali do Prezesa Rady Ministrów RP petycję podpisaną przez 3263 mieszkańców gminy Wasilków, Dobrzyniewo Duże oraz Miasta Białystok. Mieszkańcy oraz włodarze ww. gmin sprzeciwiają się w niej czterem wariantom budowy Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku stworzonym przez spółkę PKP. Petycja została złożona na ręce i za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego.

Utworzenie petycji wyrażającej sprzeciw wobec inwestycji PKP zainicjował Burmistrz Wasilkowa. Wszystkie cztery warianty zakładają bowiem budowę obwodnicy na terenach mieszkalnych i w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Poza tym będzie ona stanowiła zagrożenie dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 – Pradolina rzeki Supraśl, który jest głównym zasilaniem komunalnego ujęcia wody w Jurowcach dla gminy Wasilków oraz m. Białegostoku.

19 lipca br. Burmistrz wysłał pisemną odpowiedź do firmy WYG International Sp. z o.o., która zajmuje się tworzeniem studium wykonalności dla spółki PKP. Opisane zostały w niej szczegółowo przyczyny braku akceptacji dla budowy Obwodnicy. 7 października br. w Szkole Podstawowej przy ul. Polnej w Wasilkowie Burmistrz Wasilkowa zorganizował spotkanie podczas którego mieszkańcy ww. gmin mieli możliwość podpisać zbiorową petycję. Wszystkie złożone dzisiaj na ręce Wojewody wnioski i petycje zostaną przekazane do wiadomości dyrekcji PKP.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie