XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

Informujemy, że 26 lipca 2019 r. o godz. 16.30 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, 
odbędzie się

XI nadzwyczajna

sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

 

Obrady sesji są jawne. Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Transmisja na żywo będzie prowadzona pod adresem: http://transmisja.esesja.pl/wasilkow
Pod tym samym adresem (archiwum) będzie też dostępne nagranie po zakończeniu obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia (porządek obrad, projekty uchwał),
są dostępne w systemie eSesja oraz w Portalu Mieszkańca pod następującym adresem:

http://wasilkow.esesja.pl/posiedzenie/69965a18-ecda-4

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie