Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu na temat sprawozdawczości

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
zaprasza organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne należące
do Województwa Podlaskiego w 2017 roku do udziału

w szkoleniu na temat sprawozdawczości

12 stycznia 2018 r. godz. 12:30 -15:30

 

Temat szkolenia: prawidłowe rozliczanie rezultatów zadań publicznych - określanie osiągniętych rezultatów i wskaźników ich monitorowania, opis powiązania celów z rezultatami, główne problemy rozliczania kosztów, opisy dokumentów księgowych, itp.

 

Miejsce szkolenia: sala 115, UMWP,  ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1, Białystok

Termin przesłania zgłoszenia na szkolenie: 7 stycznia 2018 r.

Zasady zgłoszenia: należy obowiązkowo wypełnić formularz pod adresem on-line:

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3qlLnJNwi_l0jMYbk8hc0SUfQIrCXCMMNMkFFlojZnsBpog/viewform?c=0&w=1

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie