Wszystkie Wiadomości

 • PKP PLK tworzy nowe warianty Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku

  Miniaturka artykułu
  2019-10-04 10:22:17

  Burmistrz Wasilkowa informuje, że pomimo braku obecności przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ w wyznaczonym wcześniej terminie: 7.10.2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej przy ul. Polnej ¼ A w Wasilkowie na dużej sali gimnastycznej. Podczas spotkania będzie można składać wnioski, które zostaną przekazane PKP. Zapraszamy mieszkańców do wspólnej, konstruktywnej rozmowy.

 • Wyniki wyboru ławników sądowych

  Miniaturka artykułu
  2019-10-03 09:54:25

  Rada Miejska w Wasilkowie Uchwałą nr XIII/140/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dokonała wyboru ławników.>>

 • Nowe zasady i wysokości stawek tzw. opłaty śmieciowej

  Miniaturka artykułu
  2019-10-03 08:49:51

  Od 1 października 2019 r. ulegnie zmianie sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Podstawą zmian jest Uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XII/122/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. >>

 • Uczestnicy Rajdu Szkolnego przemierzali Gminę Wasilków

  Miniaturka artykułu
  2019-10-01 13:13:18

  Uczestnicy rozpoczęli Rajd ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Białymstoku. 160-cioro uczniów klas IV - VIII oraz ich opiekunowie przemierzali tereny Puszczy Knyszyńskiej łącząc rekreację z edukacją ekologiczną i historyczną. Aby dotrzeć do mety przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach, dzieci i młodzież musieli pokonać 12 km oraz swoje słabości.

 • Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

  Miniaturka artykułu
  2019-09-30 13:03:33

  Burmistrz Wasilkowa informuje, że poszukiwane są dwie osoby do sprzątania w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie. Początek zatrudnienia: październik 2019 r. Wymiar czasu pracy: pół etatu. Godziny pracy: 15-19. >>

 • Koncert zespołu Trebunie-Tutki zakończył XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

  Miniaturka artykułu
  2019-09-30 11:13:13

  Koncert znanego w Polsce i na świecie zespołu Trebunie Tutki przyciągnął do kościoła pw. NMP Matki Miłosierdzia liczne rzesze słuchaczy. Wczorajsze wydarzenie było doskonałą okazją do tego, by usłyszeć na żywo tradycyjne melodie i pieśni góralskie, wykonane w nowatorskiej aranżacji. W zaprezentowanym programie pt. Nuty Wielkiego Pasterza utwory muzyczne przeplatała refleksja nad więzią, jaka łączyła Jana Pawła II z Podhalem oraz jego nauką.

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie

  Miniaturka artykułu
  2019-09-27 13:34:18

  W ramach akcji Burmistrz Adrian Łuckiewicz odwiedził dzieci z Przedszkola Słonecznego przy ul. Polnej w Wasilkowie, którym przeczytał książkę Agnes Vandewiele „Jaś i Fasola”. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowieści o sprytnym chłopcu, po czym zaprezentowały Burmistrzowi swoje umiejętności wokalne.

 • Raport z przebiegu "Kawiarenki Obywatelskiej" - konsultacje społeczne dot. miejscowego planu zagospodarowania Lisiej Góry

  Miniaturka artykułu
  2019-09-25 09:34:35

  Dn. 7 września 2019 r. w Wasilkowie, w dniu wolnym od pracy i godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Miasta Wasilków (fragment osiedla „Lisia Góra”). Uczestniczyło w nim 36 osób, w tym zaproszeni projektanci, eksperci oraz mieszkańcy>>

 • Protokół z techniki konsultacji społecznych dotyczących mpz Lisiej Góry - KONSULTACJE ELEKTRONICZNE

  Miniaturka artykułu
  2019-09-25 09:20:26

  W ramach przeprowadzonych w mieście Wasilków konsultacji społecznych, dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) w okresie od czerwca do lipca 2019 r. (przez dwa pełne miesiące) na stronach internetowych: www.lisiagora.wasilkow.pl oraz www.konsultacje.podlasie.pl/wasilkow dostępny był formularz elektronicznej ankiety. Dostęp do konsultacji, prowadzonych drogą elektroniczną, możliwy był dla wszystkich zainteresowanych za pomocą Internetu>>

 • Protokół z techniki konsultacji społecznych dotyczących mpz Lisiej Góry - SAMORZĄDOWY PANEL SMS

  Miniaturka artykułu
  2019-09-25 09:03:31

  W ramach konsultacji został opracowany system informowania mieszkańców za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS wysyłanych bezpośrednio na telefon komórkowy. Do celu stworzenia bazy teleadresowej zostały wykorzystane dane zebrane wykorzystując metodę ankiety. Zaproszenie do udziału zostało wysłane do zdefiniowanych wcześniej grup, takich jak mieszkańcy terenu objętego konsultacjami oraz innych grup interesariuszy. Następnie zostały opracowane krótkie wiadomości tekstowe zawierające pytania. Sms-y z pytaniami ankietowymi dotyczącymi konsultowanego obszaru wysyłane były do osób, które złożyły wnioski o dostęp do systemu powiadamiania sms Gminy Wasilków>>

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie