Wszystkie Wiadomości

 • Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych

  Miniaturka artykułu
  2019-10-04 12:35:48

  PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia): Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) (Uchwała nr VI/73/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dna 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”))>>

 • PKP PLK tworzy nowe warianty Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku

  Miniaturka artykułu
  2019-10-04 10:22:17

  Burmistrz Wasilkowa informuje, że pomimo braku obecności przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ w wyznaczonym wcześniej terminie: 7.10.2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej przy ul. Polnej ¼ A w Wasilkowie na dużej sali gimnastycznej. Podczas spotkania będzie można składać wnioski, które zostaną przekazane PKP. Zapraszamy mieszkańców do wspólnej, konstruktywnej rozmowy.

 • Wyniki wyboru ławników sądowych

  Miniaturka artykułu
  2019-10-03 09:54:25

  Rada Miejska w Wasilkowie Uchwałą nr XIII/140/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dokonała wyboru ławników.>>

 • Nowe zasady i wysokości stawek tzw. opłaty śmieciowej

  Miniaturka artykułu
  2019-10-03 08:49:51

  Od 1 października 2019 r. ulegnie zmianie sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Podstawą zmian jest Uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XII/122/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. >>

 • Uczestnicy Rajdu Szkolnego przemierzali Gminę Wasilków

  Miniaturka artykułu
  2019-10-01 13:13:18

  Uczestnicy rozpoczęli Rajd ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Białymstoku. 160-cioro uczniów klas IV - VIII oraz ich opiekunowie przemierzali tereny Puszczy Knyszyńskiej łącząc rekreację z edukacją ekologiczną i historyczną. Aby dotrzeć do mety przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach, dzieci i młodzież musieli pokonać 12 km oraz swoje słabości.

 • Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

  Miniaturka artykułu
  2019-09-30 13:03:33

  Burmistrz Wasilkowa informuje, że poszukiwane są dwie osoby do sprzątania w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie. Początek zatrudnienia: październik 2019 r. Wymiar czasu pracy: pół etatu. Godziny pracy: 15-19. >>

 • Koncert zespołu Trebunie-Tutki zakończył XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

  Miniaturka artykułu
  2019-09-30 11:13:13

  Koncert znanego w Polsce i na świecie zespołu Trebunie Tutki przyciągnął do kościoła pw. NMP Matki Miłosierdzia liczne rzesze słuchaczy. Wczorajsze wydarzenie było doskonałą okazją do tego, by usłyszeć na żywo tradycyjne melodie i pieśni góralskie, wykonane w nowatorskiej aranżacji. W zaprezentowanym programie pt. Nuty Wielkiego Pasterza utwory muzyczne przeplatała refleksja nad więzią, jaka łączyła Jana Pawła II z Podhalem oraz jego nauką.

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie

  Miniaturka artykułu
  2019-09-27 13:34:18

  W ramach akcji Burmistrz Adrian Łuckiewicz odwiedził dzieci z Przedszkola Słonecznego przy ul. Polnej w Wasilkowie, którym przeczytał książkę Agnes Vandewiele „Jaś i Fasola”. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowieści o sprytnym chłopcu, po czym zaprezentowały Burmistrzowi swoje umiejętności wokalne.

 • Raport z przebiegu "Kawiarenki Obywatelskiej" - konsultacje społeczne dot. miejscowego planu zagospodarowania Lisiej Góry

  Miniaturka artykułu
  2019-09-25 09:34:35

  Dn. 7 września 2019 r. w Wasilkowie, w dniu wolnym od pracy i godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Miasta Wasilków (fragment osiedla „Lisia Góra”). Uczestniczyło w nim 36 osób, w tym zaproszeni projektanci, eksperci oraz mieszkańcy>>

 • Protokół z techniki konsultacji społecznych dotyczących mpz Lisiej Góry - KONSULTACJE ELEKTRONICZNE

  Miniaturka artykułu
  2019-09-25 09:20:26

  W ramach przeprowadzonych w mieście Wasilków konsultacji społecznych, dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) w okresie od czerwca do lipca 2019 r. (przez dwa pełne miesiące) na stronach internetowych: www.lisiagora.wasilkow.pl oraz www.konsultacje.podlasie.pl/wasilkow dostępny był formularz elektronicznej ankiety. Dostęp do konsultacji, prowadzonych drogą elektroniczną, możliwy był dla wszystkich zainteresowanych za pomocą Internetu>>

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie