oświata

 

Przedszkola Publiczne

 • Punkty Przedszkolne:
  • Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce,
  • Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Studziankach: ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki,
  • Punkt Przedszkolny „Przedszkolak” w Sochoniach: ul Kościelna 1, 16-010 Sochonie
 • Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Tekakwita" w Wasilkowie
  ul. Białostocka 1A, 16-010 Wasilków, www.przedszkole.tekakwita.pl

Szkoły Publiczne

Szkoła Podstawowa  im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
ul Polna 1/4a 16-010 Wasilków, tel. 085 718 54 98, http://www.sp.wasilkow.pl/

 • Szkoła Filialna w Jurowcach: ul. Wasilkowska 2, 16-010 Jurowce, tel. 085 743 63 27
 • Szkoła Filialna w Sochoniach: ul. Kościelna 1, 16-010 Sochonie, tel. 085 718 52 66

Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach
ul. Supraślska 2, 16-010 Studzianki, tel. 085 718 46 31, www.spstudzianki.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr.1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
 ul. A. Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków, tel. 085 718 52 63, http://www.sp1wasilkow.pl/

 

Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce

Lp. Nazwa  Adres Strona internetowa
1 Niepubliczny Żłobek „Wesołe Robaczki” Oddział I ul. Świerkowa 1/3
16-010 Wasilków
www.wesolerobaczki.pl
2

Niepubliczny Żłobek „Wesołe Robaczki” Oddział II

ul. Białostocka 98
16-010 Wasilków
www.wesolerobaczki.pl
3 Żłobek HAPPY ul. Białostocka 106A lok. U1
16-010 Wasilków
-
4 „MiniMontessori” Magdalena Tarasewicz ul. Białostocka 106 lok. U1
16-010 Wasilków
www.zlobekwasilkow.pl

Przedszkola niepubliczne

Domowe Przedszkole "Bis"

ul. Krucza 25A, 16-010 Wasilków, www.domoweprzedszkole.net

Niepubliczne Przedszkole "Montessori"

ul. Kościelna 55, 16-010 Wasilków, www.montessoriwasilkow.pl

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Robaczki”

ul. Świerkowa 1/3, 16-010 Wasilków, www.wesolerobaczki.pl

Niepubliczne Przedszkole „Happy”

ul. Białostocka 106A/U1, 16-010 Wasilków, www.przedszkole-happy.pl

Szkoły niepubliczne

Prywatna Szkoła Podstawowa „Tekakwita” w Wasilkowie

ul. Białostocka 1A, 16-010 Wasilków, kom.: 511 005 59

Szkoła Podstawowa SYRIUSZ w Wasilkowie

ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków

Szkoły językowe

„Let's Talk” Szkoła Języków Obcych

Rynek Kilińskiego 19, 16-010 Wasilków, http://lets-talk.pl/kontakt

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie