1500 zł za urodzenie dziecka w Wasilkowie

Ilustracja do artykułu becikowe.png

1500 zł za urodzenie dziecka w Wasilkowie. Rekordowe becikowe w województwie


Pieniądze będą przyznawane każdej rodzinie bez względu na wysokość dochodów. To najwyższa kwota becikowego jaka jest przyznana za urodzenie dziecka w woj. podlaskim. W czwartek, 25 marca, radni Wasilkowa jednogłośnie poparli projekt uchwały zaproponowany przez burmistrza Adriana Łuckiewicza.


- Jak dotąd niewiele samorządów w Podlaskiem zdecydowało się na takie rozwiązania - tylko Łomża i Białystok. Jestem jednak zdania, że to ważne, by wspierać młode rodziny w Wasilkowie – podkreśla burmistrz Adrian Łuckiewicz. – Myślę też, że w dalszej perspektywie ta uchwała będzie generowała zyski dla naszej gminy. Żeby uzyskać becikowe należy udowodnić zamieszkanie na terenie gminy (Karta Wasilkowianina, rozliczenie podatku w gminie) co może wpłynąć na większą liczbę osób, która zdecyduje się na rozliczanie w naszej gminie.


Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi składać należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie 6 miesięcy od narodzin dziecka. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zamieszkanie na terenie gminy Wasilków (np. Karta Wasilkowianina, albo rozliczenie podatku dochodowego za rok poprzedni złożone w urzędzie skarbowym właściwym dla mieszkańców Gminy Wasilków).


Szacuje się, że w ciągu roku na terenie gminy Wasilków z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka skorzysta ok. 240 dzieci, co daje łączną kwotę skutków finansowych uchwały w wysokości 360 tys. zł.


Obecne zapisy uchwały mają obowiązywać do końca 2023 roku. Stało się to powodem dyskusji w czasie sesji. Część radnych nie zgadzała się z tym terminem, proponując by skrócić, bądź wydłużyć go do końca 2028 roku. Ostatecznie projekt przegłosowano w niezmienionej wersji. Zmiana dotycząca czasu obowiązywania uchwały ma stać się przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie