Burmistrz Wasilkowa informuje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu.jpg

Burmistrz Wasilkowa

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr4282021 Burmistrza Wasilkowa z dnia 14.06.2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości:

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości    w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

3560/9

 

 

0,0460

 

27 000 zł + 23% VAT

Wasilków

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich

BI1B/00060858/5

  1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XLVII/412/18 z dnia 30 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości:

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości  w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

198

 

1,0036

 

500 000 +  23% VAT

 

Sochonie

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-biurowego,  z częścią socjalną, z parkingami i niezbędną infrastrukturą

przetarg ustny nieograniczony

BI1B/00055898/9

 

Szczegóły:

https://bip.wasilkow.pl/przetargi/nieruchomosci/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-29.html

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie