Burmistrz Wasilkowa informuje o nieruchomości w Dąbrówkach przeznaczonej do sprzedaży

Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE dąbr 3.jpg

Burmistrz Wasilkowa

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XXIV/231/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości                  w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

421

 

 

0,5283

PsV

423 000 zł

Dąbrówki

Gm. Wasilków

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

przetarg ustny nieograniczony

BI1B/00029305/5

 

Szczegóły: https://bip.wasilkow.pl/przetargi/nieruchomosci/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu-nieograniczonym-obreb-dabrowki-dz-421-o-pow-05283-ha.html

 

 

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie