Program refundacji kosztów sterylizacji i kastracji kotów domowych

Ilustracja do artykułu koteczki 2.jpg

Zachęcamy właścicieli kotów domowych do skorzystania z programu refundacji kosztów ich sterylizacji i kastracji.

Celem akcji jest:

- zapobieganie bezdomności kotów

- ograniczenie niekontrolowanego rozrodu kotów domowych

- edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach kotów domowych

- promowanie prawidłowych postaw człowieka w stosunku do zwierząt.

 

Kwoty dofinansowań na zabiegi wynoszą :

- 100 zł w przypadku sterylizacji kotki

- 60 zł w przypadku kastracji kota

 

Akcja będzie trwać do 15 grudnia 2021 roku, lub do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Aby uzyskać dofinansowanie właściciel kota musi zamieszkiwać oraz być zameldowanym na terenie Gminy Wasilków. Powinien również przedstawić kartę z wykonania zabiegu wraz z rachunkiem/fakturą za ten zabieg.

W obrębie jednego gospodarstwa domowego, właściciel kilku kotów może starać się o dofinansowanie raz w roku.

 

Przypominamy również, że stale istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zabieg sterylizacji/kastracji psów w kwocie 150 zł.

W tym przypadku właściciel zameldowany na terenie Gminy Wasilków jest zobowiązany do przeprowadzenia elektronicznego oznakowania psa.

W celu uzyskania dofinansowań należy zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie (ul. Supraślska 21).

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie