Wszystkie osoby, które złożyły wnioski zakwalifikowały się do udziału w projekcie dotyczącym wymiany kotłów węglowych w 2020 r.

Ilustracja do artykułu hhhhhhhhhhhhhfdfd.jpg

Burmistrz Wasilkowa informuje, że wszystkie osoby, które złożyły wnioski w 2020 r. w wymaganym terminie, zakwalifikowały się do udziału w projekcie pn.

 

„Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków

poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”

 

Projekt polega na trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne do dnia 15 grudnia 2020 r.

Informujemy, że podpisanie umowy z osobami, które złożyły wniosek w 2020 r., będzie poprzedzone wizją lokalną.

Prosimy wnioskodawców o kontakt :

UWAGA: Dopiero od dnia podpisania umowy z Gminą Wasilków, można ponosić wydatki dotyczące wymiany kotła na ekologiczny.

W roku 2020 Gmina przeznaczyła na realizację zadania 129 tys. zł.

Wymiana kotłów przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Gminie Wasilków.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie