Bezpieczne głosowanie - Budżet Obywatelski 2017

Ilustracja do artykułu banderola.JPG

Zagłosuj na jeden z dwóch projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2017.
Głosowanie będzie trwało do 14 października. 
Aby zagłosować należy wypełnić kartę do głosowania i wrzucić do jednej z urn ustawionej w punktach do głosowania.
Nad bezpieczeństwem urn czuwają pracownicy placówek, w których znajdują się punkty do głosowania.
Każda urna jest oznaczona logo budżetu obywatelskiego i zabezpieczona banderolami z pieczęcią urzędową.

Banderole zostaną zerwane komisyjnie po zakończeniu głosowania tj. po 14 października 2016 r.
Wtedy też powołany w czerwcu 2016 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego będzie zliczał karty i liczył głosy mieszkańców.

Punkty do głosowania znajdują się: 
• Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 
• Szkoła Podstawowa w Wasilkowie, ul. Polna 1/4a 
• Gimnazjum w Wasilkowie, ul. Mickiewicza 2 
• Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie, ul. Polna 1/4c 
• Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie, ul. Sienkiewicza 24 
• Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie, ul. Białostocka 19 
• Miejski Ośrodek Animacji Kultury, ul. Nadrzeczna 1

Więcej o głosowaniu i zgłoszonych projektach: 
http://wasilkow.pl/pl/newsy/wydarzenia/ruszylo-glosowanie-na-budzet-obywatelski-2017.html

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie