Przyznano dotacje na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne

Ilustracja do artykułu dotacje eko.png

Program „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków” –  przyznano 31 dotacji w wysokości 3.000 zł na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne


Burmistrz Wasilkowa przeprowadził nabór wniosków w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych” – edycja 2021.
Program polega na trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012.


Spośród 33 złożonych wniosków 31 spełniło kryteria formalne ustalone w uchwale Rady Miejskiej w Wasilkowie i te wnioski skierowane zostały do realizacji.
Informujemy, że podpisanie umowy będzie poprzedzone wizją lokalną, o terminie której mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie.


UWAGA! Dopiero od dnia podpisania umowy z Gminą, można ponosić wydatki dotyczące zakupu nowego pieca.


Każda dotacja i wymiana pieca węglowego na terenie naszej gminy to kolejny kroku ku lepszej jakości powietrza i zmniejszenia smogu. Zakwalifikowanych wnioskodawców zapraszamy do kontaktu: 85 718 54 00 wew. 027.
Osoby, które nie złożyły wniosków w ww. naborze zapraszamy do skorzystania z programu Czyste Powietrze w ramach ciągłego naboru prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Informacje na temat programu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie pod numerem telefonu 85 718 54 00, wew. 014 – w godz. 9.00-12.00.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie