Realizacja programu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”

Gmina Wasilków realizuje program „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”.

Polega on na trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski w 2020 r. zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Podpisano umowę z 24 właścicielami gospodarstw domowych, którzy do 15 grudnia zamontują w swoich domach ekologiczny system grzewczy.

Wymiana kotłów przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Gminie Wasilków. Kwota, jaką Gmina przeznaczyła na realizację zadania w roku bieżącym, to 129 tys. zł. Burmistrz Wasilkowa wyraża kontynuację tych działań w kolejnych latach."Jakości powietrza w gminie nie zmienimy z dnia na dzień, jednak dzięki konsekwentnym działaniom na przestrzeni czasu efekty będą coraz bardziej dostrzegalne" - mówi Burmistrz Wasilkowa.

Gmina realizuje ten program już trzeci rok z rzędu - co oznacza wymianę blisko 100 tzw. "kopciuchów" na piece ekologiczne w domach naszych mieszkańców.

Podpisanie umowy z osobami, które złożyły wniosek, poprzedzone było wizją lokalną.
Na zdjęciach prezentujemy efekt naszej współpracy z mieszkańcami, którzy przystąpili do programu.

 


facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie