W ubiegłą sobotę odbyło się wielkie otwarcie Ścieżki Turystycznej w Wasilkowie

Ilustracja do artykułu yeyrww.jpg

W ubiegłą sobotę (18 listopada) odbyło się wielkie otwarcie ścieżki Turystycznej „Lisia Góra”, która powstała w ramach projektu „Eko-inicjatywy na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ścieżki spacerowe to niedługie szlaki turystyczne powstające w pobliżu osiedli mieszkaniowych, parków, na skraju kompleksów leśnych czy wodnych umożliwiające uprawianie różnych form rekreacji przez mieszkańców i turystów jak: wycieczki piesze, biegi rekreacyjne, marsze z kijkami nordic walking, narciarstwo biegowe.

Nowopowstała ścieżka zlokalizowana jest na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Dojlidy, w znanym wszystkim mieszkańcom kompleksie leśnym w północno - zachodniej części Wasilkowa, otoczonym dwoma osiedlami mieszkaniowymi: "Lisia Góra" i "Osiedle Leśne", cmentarzem prawosławnym i rzymskokatolickim, a także użytkiem ekologicznym "Żurawka". Wytyczenie ścieżki ma przyczynić się do większej ochrony tego terenu oraz umożliwić efektywniejsze korzystanie z niego przez mieszkańców i turystów.  Przy ścieżkach planowane jest ustawienie czterech tablic informacyjnych, kilkunastu koszy na śmieci. Na szlaku montowana jest też wiata turystyczna. Ścieżka składa się z czterech odcinków oznaczonych różnymi kolorami, których łączna długość wynosi 5 km.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ścieżce:
Dokumentacja ścieżki Lisia Góra>>


Inicjatorkami i pomysłodawczyniami ścieżki są Radne Rady Miejskiej z Wasilkowa Pani Jadwiga Piotrowska oraz Pani Anna Pszczółka, które w ubiegłą sobotę wraz z Burmistrzem Wasilkowa Mirosławem Bielawskim, zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami dokonały wielkiego otwarcia ścieżki. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział we wspólnym ognisku na Żurawce, a gość specjalny - Champion Podlasia i Trener Roku 2016 Pan Piotr Pejko opowiedział jak być zdrowym i sprawnym przez długie lata. Nie obyło się bez podziękowań i dyplomów dla wszystkich osób, które przyczyniły się do powodzenia projektu.


W imieniu Burmistrza Wasilkowa serdecznie dziękujemy inicjatorkom projektu
oraz wszystkim którzy przyczynili się do jego sukcesu.
Dziękujemy Nadleśnictwu Dojlidy, Lasom Państwowym, a także Agencji Ekorozwoju Zielone Płuca Polski.
Dziękujemy też mieszkańcom, którzy wspólnie z nami uczestniczyli w wielkim otwarciu ścieżki.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie