LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabory wniosków

Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE lgd.jpg

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła 5 naborów wniosków:

Nabory w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1. Nabór nr 5/2021 – w ramach przedsięwzięciaI.1.1 Programy aktywności lokalnej;  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.
  2. Nabórnr 6/2021 -w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Nabory w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  1. Nabór nr 7/2021 -w ramach przedsięwzięciaI.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.
  2. Nabór nr 8/2021-ramach przedsięwzięciaI.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.
  3. Nabór nr 9/2021 - w ramach przedsięwzięciaII.2.3 Infrastruktura ochrony środowiska w gospodarstwach domowych,Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 1: (OZE) instalacje OZE w gospodarstwach domowych – projekty grantowe samorządów

Wnioski w w/w naborach będzie można składać od 22 kwietnia 2021r. do 6 maja 2021r.

Więcej informacji w załącznikach i na stronie: https://www.puszczaknyszynska.org/

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie