Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły rekrutację młodzieży na rok szkolny 2021/2022

Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIE ohp.jpg

Informujemy, że Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły rekrutację młodzieży na rok szkolny 2021/2022.

OHP zapewniają młodzieży w wieku 15-18 lat:

  • uzupełnienie wykształcenia ogólnego i skończenie szkoły branżowej,
  • zdobycie praktycznego zawodu (np. mechanik, kucharz, krawiec, stolarz, cukiernik, fryzjer) i kwalifikacji do jego wykonywania,
  • wsparcie doradcy zawodowego,
  • zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę wychowawczą oraz podstawową opiekę medyczną,
  • rozwijanie zainteresowań i ciekawie spędzony czas wolny.

Na terenie Gminy Wasilków nauka w ramach OHP odbywa się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, tel. 85 7185-420.

 

Oferta zawodów, w których można się kształcić w OSiW w Wasilkowie, znajduje się na stronie: https://dokariery.pl/strona-glowna

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie