XXVI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

Ilustracja do artykułu OGŁOSZENIEsesja 26min.png

 

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 22 września 2016 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się
XXVI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrówki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Sprawy różne.
  9. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Miejskiej.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  

Piotr Adam Półtorak

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie