Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

W dniu 21 marca 2016 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę w sprawie wyodrębnienia ze struktur Muzeum Podlaskiego Białostockiego Muzeum Wsi oraz Działu Etnografii i utworzenia z dniem 1 września 2016 r. odrębnego Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Celem skansenu jest ochrona zabytków architektury drewnianej na Podlasiu jak również odtworzenie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego regionu. Powstanie nowego Muzeum ma przede wszystkim na celu zintensyfikowanie prac związanych z jego rozbudową.

Osoby zwiedzające skansen mogą zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę podlaskiej wsi. W skansenie znajdują się obiekty tak zwanej małej architektury: krzyże, kapliczki, studnie, budynki mieszkalne i gospodarcze, a także dwór pochodzący z miejscowości Bobra Wielka. Do 2004 r. zostało przeniesionych tu z różnych stron województwa podlaskiego ponad 40 budynków. Przy samej bramie wjazdowej stoi okazały wiatrak – koźlak z 1836 r., a obok kuźnia przywieziona z Gródka.

W Muzeum Wsi są również gromadzone zbiory muzealiów w trzech działach: etnograficznym, historyczno-artystycznym oraz technicznym. Dokumentują one kulturę materialną Białostocczyzny z okresu od końca XIX do lat siedemdziesiątych XX w.

W Muzeum organizowane są imprezy plenerowe zaadresowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej. Można w nim obejrzeć jak swoje rzemiosło prezentują: garncarze, kowale, bednarze, tkaczki, hafciarki, pisankarki, rzeźbiarze, kowale, wytwórcy naczyń słomianych itp. … Przedstawiane są również czynności wykonywane codziennie w dawnym gospodarstwie wiejskim, jak np.: przędzenie na wrzecionie i kołowrotku, mielenie ziarna, ubijanie masła itp.

Zapraszamy na stronę: http://www.skansen.bialystok.pl/

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie