Kolektory słoneczne

Burmistrz Wasilkowa informuje, że Gmina Wasilków podpisała umowę na montaż instalacji solarnych w 101 gospodarstwach położonych na terenie Gminy Wasilków. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie UE w wysokości 924 963, 01 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Odpłatność mieszkańców jako udział w kosztach  realizacji projektu w projekcie pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej w Gminie Wasilków” wynosi w zależności od zestawu:

 • Zestaw 1 – 2899,09 zł
 • Zestaw II - 3247,77 zł
 • Zestaw III – 3635,79 zł

 

Gospodarstwa zakwalifikowane do udziału w projekcie

prosimy o kontakt telefoniczny: 85 718 54 00 w. 26

w celu ustalenia terminu podpisania umowy z Gminą Wasilków.


Informacja dla gospodarstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie

W stu gospodarstwach domowych w Wasilkowie zostaną zamontowane kolektory słoneczne czyli instalacje, które wykorzystają energię słoneczną do podgrzania ciepłej wody na potrzeby mieszkańców. Wasilków otrzymał na ten cel ponad 900 tys. zł. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.  

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Samorządem Województw Podlaskiego zostanie ogłoszony przez Gminę Wasilków przetarg na wybór firmy, która zamontuje kolektywy u mieszkańców. Po rozstrzygnięciu przetargu Urząd Miejski w Wasilkowie będzie kontaktować się z każdym gospodarstwem domowym zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej w Gminie Wasilków”, aby podpisać indywidualne umowy i ustalić termin montażu.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma przynieść wiele korzyści środowisku ale również pomóc rodzinnym budżetom domowym.


Informacja dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 

            Informujemy, iż wniosek pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej w gminie Wasilków”, polegający na dostawie i montażu kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych został złożony o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w dniu 20.02.2017 r. Aktualnie trwa weryfikacja i ocena naszego wniosku przez ekspertów. Będziemy kontaktować się z każdym mieszkańcem u którego odbył się audyt energetyczny budynku po otrzymaniu pozytywnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego.


Wyniki naboru deklaracji do projektu 
pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej w Gminie Wasilków” 
(projekt polegający na dostawie i montażu kolektorów słonecznych 
do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych)

 

 1. Lista podstawowa: wnioskodawcy zakwalifikowani do udziału w projekcie (pakiet 1: gospodarstwa domowe liczące do 3 osób; pakiet 2: gospodarstwa domowe liczące 4 lub więcej osób) 
  Lista podstawowa - link
 2. Lista rezerwowa: wnioskodawcy spełniający kryteria udziału w projekcie, których kwalifikacja do udziału w projekcie będzie uzależniona od wyników przetargu na wybór dostawcy kolektorów słonecznych (pakiet 1: gospodarstwa domowe liczące do 3 osób; pakiet 2: gospodarstwa domowe liczące 4 lub więcej osób)
  Lista rezerwowa - link
 3. Lista wniosków niespełniających kryteria formalne: wnioskodawcy, którzy nie kwalifikują się do udziału w projekcie
  Lista wniosków niespełniających kryteria - link

 (Listy do pobrania w załącznikach na dole strony)

Informujemy, że w listopadzie bieżącego roku we wszystkich budynkach, które znajdują się na liście podstawowej oraz w budynkach, które znalazły się na liście rezerwowej i otrzymały minimum 10 punktów, zostanie przeprowadzona wizja lokalna. Przedstawiciele firmy zewnętrznej dokonają rozeznania specyfiki technicznej budynków pod kątem możliwości instalacji kolektorów słonecznych. Wizja lokalna nie będzie wiązała się z żadnymi kosztami dla mieszkańców. O terminie wizji lokalnej mieszkańcy będą informowani indywidualnie.

Zasadniczy etap projektu - wybór dostawcy instalacji kolektorów słonecznych - planowany jest na I kwartał 2017 roku.

Informacje szczegółowe nt. wyników naboru: Marcin Siedlecki, tel. 85 7185 400 wew. 27

 


Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków do udziału w projekcie pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej w gminie Wasilków”. Projekt polega na dostawie i montażu kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych.

Warunkiem zgłoszenia się do projektu jest wypełnienie deklaracji, która jest dostępna do pobrania jako załącznik lub w Biurze Obsługi Interesanta i dostarczenie jej do dnia 19 września 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin naboru, m.in.:

1. Budynek mieszkalny jest oddany do użytku i zamieszkany.

2. Mieszkańcy budynku są w nim zameldowani na stałe.

3. Budynek mieszkalny musi posiadać wewnętrzną instalację ciepłej wody.

4. Kolektor słoneczny nie może być montowany na pokryciu dachu z eternitu.

5. Udział finansowy uczestników projektu wyniesie około 20% kosztów tj. od 2 400 zł do 3 200 zł.

6. Właściciel / właściciele nieruchomości nie mogą zalegać w podatkach i innych opłatach na rzecz Gminy Wasilków.

7. Pod adresem instalacji zestawu solarnego, nie może być prowadzona działalności gospodarcza w tym także działalność rolnicza i agroturystyczna

 

Poniżej do pobrania: deklaracja oraz regulamin naboru

Załączniki

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie