Atrakcje przyrodnicze

Gmina Wasilków to przede wszystkim rozległe tereny leśne i miejsca o dużych walorach przyrodniczych. Blisko 72 % jej powierzchni objęte jest obszarem Natura 2000. Miasto od zachodu, północy i wschodu otoczone jest Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, który obejmuje obszar lasów i dolin rzecznych. Należy on do największych parków w Polsce, w którym występuje bogactwo zespołów leśnych i zaroślowych. Stanowi ona również ostoję zwierzyny i ptactwa. Występują w niej rzadkie gatunki, takie jak: ryś, wilk i żubr. Od 1974 r. w Puszczy Knyszyńskiej znajduje się ostoja żubra. Urozmaicona rzeźba terenu oraz przepływające przez gminę Wasilków rzeki: Supraśl i Czarna tworzą bardzo dobre warunki do odpoczynku i rekreacji. Mieszkańcy oraz turyści mogą korzystać  z licznych szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i jeździeckich. 

Turyści odwiedzający Wasilków mają możliwość uprawniania turystyki kwalifikowanej: wędkarstwa, myślistwa, kajakarstwa i jeździectwa. Dla miłośników wędkarstwa dobrym miejscem jest zalew nad rzeką Supraśl, gdzie znajduje się również wypożyczalnia kajaków oraz sprzętu wodnego. Od niedawna funkcjonuje tam też nowoczesny wyciąg nart wodnych.

 Supraśl rzeka

Parki i rezerwaty w Gminie Wasilków:

 1. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej i jego otulina.
 1. Rezerwaty przyrody:
  • Rezerwat "Czarna Rzeczka".
  • Rezerwat krajobrazowy "Góry Lence".
  • Rezerwat przyrody "Jałówka".
  • Rezerwat przyrody "Krzemianka".
  • Rezerwat "Antoniuk"
 2. Rezerwat krajobrazowy "Polana Kopisk"

Szlaki turystyczne:


Zapraszamy do Wasilkowa!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie