Atrakcje przyrodnicze

Gmina Wasilków to przede wszystkim rozległe tereny leśne i miejsca o dużych walorach przyrodniczych. Blisko 72 % jej powierzchni objęte jest obszarem Natura 2000. Miasto od zachodu, północy i wschodu otoczone jest Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, który obejmuje obszar lasów i dolin rzecznych. Należy on do największych parków w Polsce, w którym występuje bogactwo zespołów leśnych i zaroślowych. Stanowi ona również ostoję zwierzyny i ptactwa. Występują w niej rzadkie gatunki, takie jak: ryś, wilk i żubr. Od 1974 r. w Puszczy Knyszyńskiej znajduje się ostoja żubra. Urozmaicona rzeźba terenu oraz przepływające przez gminę Wasilków rzeki: Supraśl i Czarna tworzą bardzo dobre warunki do odpoczynku i rekreacji. Mieszkańcy oraz turyści mogą korzystać  z licznych szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i jeździeckich. W 2017 r. otwarto ścieżkę Turystyczną „Lisia Góra” w Wasilkowie, która powstała w ramach projektu Eko-inicjatywy na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Turyści odwiedzający Wasilków mają możliwość uprawniania turystyki kwalifikowanej: wędkarstwa, myślistwa, kajakarstwa i jeździectwa. Dla miłośników wędkarstwa dobrym miejscem jest zalew nad rzeką Supraśl, gdzie znajduje się również wypożyczalnia kajaków oraz sprzętu wodnego. Od niedawna funkcjonuje tam też nowoczesny wyciąg nart wodnych.

 

Parki i rezerwaty w Gminie Wasilków:

 1. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej i jego otulina.
 1. Rezerwaty przyrody:
  • Rezerwat "Czarna Rzeczka".
  • Rezerwat krajobrazowy "Góry Lence".
  • Rezerwat przyrody "Jałówka".
  • Rezerwat przyrody "Krzemianka".
  • Rezerwat "Antoniuk"
 2. Rezerwat krajobrazowy "Polana Kopisk"

Szlaki turystyczne:


Zapraszamy do Wasilkowa!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie