Wasilków dzisiaj

Wasilków to miejsce, które warto odwiedzić i w którym opłaca się żyć.

Wasilków to jedna z najstarszych miejscowości na Podlasiu i miasto o bogatej historii sięgającej dziejów Jagiellonów. Rok 2016 jest dla Wasilkowian bardzo ważną datą gdyż obchodzą oni w nim Jubileusz 450-lecia powstania miasta.

Gmina Wasilków to wyjątkowo urokliwe i dogodne do życia miejsce, co znajduje odzwierciedlenie w szybko wzrastającej z roku na rok liczbie mieszkańców. Na terenie całej gminy mieszka ponad 15 tys. osób.

Wasilków ze względu na niższe koszty utrzymania, dobrą lokalizację i połączenie z Białymstokiem przyciąga inwestorów oraz rodziny chcące zakupić mieszkania lub wybudować własny dom. Sprzyja też temu atrakcyjna cena nieruchomości oraz bliskie sąsiedztwo lasu. Gmina Wasilków to przede wszystkim rozległe tereny leśne i miejsca o dużych walorach przyrodniczych. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 127,2 km² (w tym użytki rolne: ok. 40% i leśne: ok. 48%). Urozmaicona rzeźba terenu oraz przepływająca przez gminę rzeka Supraśl tworzy dobre warunki do odpoczynku i rekreacji.

Teren gminy leży w regionie Wysoczyzny Białostockiej, w centralno-wschodniej części województwa podlaskiego, na północ od Białegostoku i graniczy z:

1) miastem Białystok - od południa,
2) gminą Dobrzyniewo Duże - od zachodu,
3) gminą Czarna Białostocka - od północy,
4) gminą Supraśl - od wschodu.

Siedzibą organów gminy jest zaliczane do aglomeracji białostockiej i położone w dolinie rzeki Supraśl miasto Wasilków.  Same miasto zamieszkuje ponad 10 tysięcy mieszkańców i zajmuje powierzchnię 28,15 km². Od zachodu, północy i wschodu otoczone jest ono Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej dzięki czemu mieszkańcy gminy oraz turyści mają możliwość korzystania z licznych turystycznych szlaków pieszych, rowerowych i jeździeckich oraz ścieżek dydaktycznych. Mają też oni możliwość uprawniania turystyki kwalifikowanej: wędkarstwa, myślistwa, kajakarstwa i jeździectwa.

Przez gminę Wasilków przebiegają dwie drogi krajowe prowadzące do przejść granicznych: Nr 19 do Kuźnicy Białostockiej (z Białorusią) i Nr 8 do Budziska (z Litwą) oraz linia kolejowa nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka.

W skład gminy wchodzi 10 sołectw, w których znajdują się miejscowości: Burczak, Dąbrówki, Horodnianka, Jaroszówka, Jurowce, Katrynka, Mostek, Nowodworce, Osowicze, Ożynnik, Podkrzemionka, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie, Studzianki, Wasilków, Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka-Przedmieście, Zapieczki, Zaścianek.

W 2007 roku gmina otrzymała tytuł "Gmina fair play" co oznacza, że:

  • odpowiedzialnie podchodzi do zagadnień ochrony środowiska,
  • kreuje wysoką kulturę przedsiębiorczości i inspiruje do realizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych,
  • charakteryzuje się szczególną odpowiedzialnością społeczną,
  • przywiązuje szczególną uwagę do wychowania przyszłych pokoleń.

Wasilków to dynamicznie rozwijająca się gmina, wykorzystująca swój potencjał gospodarczy i przyrodniczy oraz zapewniająca wysoką jakość życia swoim mieszkańcom. Warto ją odwiedzić i poznać.

Zapraszamy do Wasilkowa!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie