Wasilków dzisiaj

 

Wasilków to miejsce, które warto odwiedzić i w którym opłaca się żyć.

Wasilków to jedna z najstarszych miejscowości na Podlasiu i miasto o bogatej historii sięgającej dziejów Jagiellonów. To też wyjątkowo urokliwe i dogodne do życia miejsce, co znajduje odzwierciedlenie w szybko wzrastającej z roku na rok liczbie mieszkańców. Siedzibą organów Gminy jest zaliczane do aglomeracji białostockiej i położone w dolinie rzeki Supraśl miasto Wasilków. Same miasto zamieszkuje około 11 tysięcy osób i zajmuje powierzchnię 28,15 km². Na terenie całej Gminy mieszka ponad 16 tys. osób.

Teren Gminy Wasilków leży w regionie Wysoczyzny Białostockiej, w centralno-wschodniej części województwa podlaskiego, na północ od Białegostoku. Przez Gminę przebiegają dwie drogi krajo­we prowadzące do przejść granicznych: Nr 19 do Kuźnicy Białostockiej (z Białorusią) i Nr 8 do Budziska (z Litwą) oraz linia kolejowa nr 6 Zielonka–Kuźnica Białostocka.

Dogodna lokalizacja umożliwiająca szybki dojazd do stolicy Podlasia i urokliwa, lesista okolica przyciągnęły setki nowych mieszkańców. Gmina Wasilków jest atrakcyjna dla rodzin, które decydują się w niej zamieszkać ze względu na niskie koszty oraz ceny mieszkań i nieruchomości. Każdego roku na terenach wiejskich i osiedlach mieszkaniowych budowane są nowe drogi dojazdowe jak również modernizowane są istniejące już ulice.

W centrum miasta znajduje się Biblioteka Publiczna w Wasilkowie. Jest ona jedną z najnowocześniejszych bibliotek na Podlasiu. Gmina posiada dobrze wyposażoną świetlicę w Wasilkowie oraz świetlice wiejskie w Jurowcach, Nowodworcach, Rybnikach i Studziankach, w których zajęcia prowadzi Miejski Ośrodek Animacji Kultury (MOAK). Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się też na plaży miejskiej i na Orliku. Przy osiedlu bloków „Lisia Góra” w Wasilkowie ze środków Budżetu Obywatelskiego powstał park linowy oraz plac zabaw.

W Gminie Wasilków funkcjonują dwa przedszkola publiczne oraz trzy niepubliczne. Opiekę nad dziećmi do lat 3 zapewniają trzy żłobki i kluby dziecięce. Gmina Wasilków ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć szkół podstawowych, którą stanowią: dwie szkoły podstawowe w mieście Wasilków, jedna w Studziankach oraz szkoły filialne w Sochoniach i Jurowcach. Szkoły w Wasilkowie posiadają bardzo dobrze rozwinięte zaplecze sportowe, zwłaszcza sale gimnastyczne oraz wielofunkcyjne boiska.

W Gminie Wasilków co roku organizowane są imprezy sportowe, których głównym celem jest aktywizacja mieszkańców i promocja zdrowego stylu życia: „Bieg Tropem Wilczym”, „Gala MMA Cup”, „Wtorki Kolarskie”, jak również turnieje karatre „Kyokushin Team Wasilków”.

Największą cykliczną imprezą W Gminie Wasilków są „Dni Wasilkowa” odbywające się w czerwcu na Stadionie Miejskim. Wydarzenie gromadzi licznych mieszkańców i gości. Każdego dnia imprezy można obejrzeć koncerty grup lokalnych oraz popularnych w całej Polsce zespołów wokalnych jak: Kombii, Varius Manx, Golec Uorkiestra, Akcent, itp.  Dni Wasilkowa połączone są z jarmarkiem oraz wesołym miasteczkiem. Podczas tego wydarzenia organizowane są liczne konkursy dla dzieci jak i dorosłych.


Zapraszamy do Wasilkowa!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie