Kursy językowe współfinansowane ze środków UE

Od stycznia 2018 Szkoła Językowa Lingua realizować będzie 120-godzinne roczne kursy języka angielskiego i języka rosyjskiego współfinansowane ze środków EFS w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” RPOWP na lata 2014-2020

Uczestnik pokrywa 12% kosztu kursu. O dofinansowanie pozostałych 88% mogą starać się  osoby pracujące, bierne zawodowo, bezrobotni, uczący się lub studiujący. Preferowane będą osoby ze średnim wykształceniem i / lub po 50 roku życia, zamieszkujący tereny wiejskie. Koszt szkolenia 120 godzinnego to 312 zł za rok, kwota obejmuje koszt podręcznika.

Można skorzystać również z zajęć indywidualnych - za 60 godzin lekcyjnych zapłacą Państwo 720 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do rejestracji na szkolenia:

telefonicznie: 501 295 160, 507 063 332

mailowo: biuro@lingua.bialystok.pl

 

 

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie