Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Informujemy o korzyściach wynikających z korzystania z Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie (PSIeZ).

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie to rozwiązanie, którego celem jest rozwój i poprawa dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do publicznej służby zdrowia, a w szczególności usprawnienie kontaktu pacjenta z podmiotem leczniczym w zakresie pozyskiwania informacji o oferowanych usługach, rejestracja do lekarza bez konieczności wychodzenia z domu, uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej z poziomu własnego komputera czy też możliwość jej sprawnego przekazywania pomiędzy podmiotami, w których leczy się pacjent.

Utworzony został system, który wspomniane powyżej usługi integruje na Portalu Pacjenta>>

System oferuje obecnie bezpośrednio po założeniu konta:

- możliwość zarejestrowania się przez Internet do większości poradni specjalistycznych w szpitalach województwa podlaskiego, wygodny wybór terminów wizyt oraz zarządzanie nimi, 
-  możliwość wyszukania lekarza, po aktywacji konta i wyrażeniu w podmiotach leczniczych, zgody na przekazywanie danych na poziom regionalny,

- dostęp do własnej dokumentacji medycznej przez Internet,  uzupełnianie dokumentacji medycznej o prywatne wyniki badań itp.,

- możliwość wygodnego wydruku posiadanej na koncie dokumentacji medycznej,

- możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej wybranemu lekarzowi,

- stały dostęp do  aktualności, nowości, programów profilaktycznych prowadzonych przez podmioty lecznicze województwa podlaskiego i nie tylko, dostęp do danych kontaktowych większości szpitali z terenu województwa.

Wszelkie informacje na powyższy temat znajdą Państwo na Portalu Pacjenta>>

Zalacznik

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie