Publiczne losowanie zgłoszonych projektów na karcie do głosowania

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/97/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dn. 29 maja 2019 r. 
w sprawie budżetu obywatelskiego informuję, że

5 września 2019 r. o godz. 15:00

w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,

ul. Białostocka 7 (sala konferencyjna)

odbędzie się

SPOTKANIE ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

W drodze publicznego losowania z udziałem przedstawicieli mieszkańców Wasilkowa
 i organizacji pozarządowych
zostanie ustalona kolejność zgłoszonych projektów na karcie do głosowania.

Burmistrz Wasilkowa

Adrian Łuckiewicz

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie