Szkoła w Studziankach ma swojego Patrona - Janusza Korczaka

W ubiegłą środę (30 maja) odbyła się uroczystość nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Studziankach. Rada Miejska w  Wasilkowie na wniosek Burmistrz Wasilkowa Mirosława Bielawskiego na podstawie uchwały Nr XLI/359/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. nadała jej imię:

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Studziankach

Przygotowania do tej historycznej dla całej społeczności szkolnej chwili trwały kilkanaście miesięcy. W tym czasie podjęto szereg działań mających na celu zapoznanie uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły z wybranym Patronem. Nadanie imienia szkole było świętem, które zostanie zapamiętane na długo.

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie