Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom

Stypendium może być przyznawane uczniom klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wasilków w następujących kategoriach: naukowe, sportowe i artystyczne.

Otrzymają je uczniowie za wybitne osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków, czyli od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 września roku, w którym złożono wniosek do 30 czerwca roku następnego.Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego należy składać do 15 września br.

Uwaga: Uczeń może złożyć tylko jeden wniosek o stypendium.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępne są pod linkiem:

http://bip.wasilkow.pl/oswiata/stypendia_naukowe_sportowe_i_artystyczne

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie