Losowanie nagród w Loterii PIT-owej "Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!"

Dziś (20 maja 2019 r.) w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie odbyło się losowanie nagród w Loterii PIT-owej „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!” skierowanej do mieszkańców,  którzy złożyli deklarację podatkową PIT za rok ubiegły i wskazali w niej Gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania. Warunkiem uczestniczenia w Loterii było zarejestrowanie się na stronie: www.pitwwasilkowie.pl, co uczyniło w sumie 1224 mieszkańców.

W Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w obecności Burmistrza Wasilkowa Adriana Łuckiewicza, organizator Loterii - firma Fortuna PS Sp. z o.o. przeprowadził losowanie nagród – 10 smartfonów, 5 hulajnóg elektrycznych, 4 rowerów elektrycznych oraz nagrody głównej, którą jest voucher na wczasy o wartości 10 tys. zł. Łącznie zostało wylosowanych 20 osób, które staną się szczęśliwymi posiadaczami ww. nagród oraz zwycięzcami Loterii po przesłaniu organizatorowi dokumentu stwierdzającego, że złożyli deklarację podatkową za rok ubiegły w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku i wskazali w niej Gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania. Organizator Loterii kontaktował się dziś z wylosowanymi osobami zapraszając ich do załatwienia niezbędnych formalności. Wydanie nagród dla zwycięzców Loterii nastąpi 8 czerwca 2019 r. podczas Dni Wasilkowa.

Celem Loterii było zachęcenie mieszkańców do rozliczania się w Gminie Wasilków i pośrednio powiększenie dochodów podatkowych.

W imieniu Burmistrza Wasilkowa serdecznie gratulujemy wylosowanym osobom
oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom Loterii za udział!

Pamiętajmy, że dochody z naszych podatków znacząco wpływają
na rozwój lokalnych inwestycji w naszym miejscu zamieszkania.

Lista wylosowanych osób w Loterii PIT-owej:

http://www.wasilkow.pl/resource/file/preview/id.9115

Film z przebiegu głosowania:

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie