Spotkanie i petycja ws. „Budowy Północnej, Kolejowej Obwodnicy Białegostoku”

Wczoraj (7 października 2019 r.) w godzinach wieczornych w Szkole Podstawowej przy ul. Polnej w Wasilkowie odbyło się spotkanie w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi „Budowy Północnej, Kolejowej Obwodnicy Białegostoku”.

Organizatorem spotkania był Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, który podziękował zaproszonym gościom oraz mieszkańcom za liczne przybycie. Burmistrz zajął stanowcze stanowisko i poparł mieszkańców przeciwnych budowie wszystkich czterech wariantów obwodnicy.
„Zdecydowana większość z Was jest tutaj po to, aby wyrazić swój sprzeciw ws. „Budowy Północnej, Kolejowej Obwodnicy Białegostoku”. Chciałbym podkreślić, że nie jesteście osamotnieni. Zdecydowanie popieram wasze stanowisko. Wszystkie cztery warianty zakładają budowę obwodnicy na terenach mieszkalnych i w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Poza tym będzie ona stanowiła zagrożenie dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 218 – Pradolina rzeki Supraśl, który jest głównym zasilaniem komunalnego ujęcia wody w Jurowcach dla gminy Wasilków oraz m. Białegostoku.” – mówił Burmistrz i podkreślił, że wraz z włodarzami gminy Dobrzyniewo Duże oraz m. Białystok mówią w tej sprawie jednym, wspólnym głosem.

Przypominamy, że w pierwotnych ustaleniach w spotkaniu mieli uczestniczyć przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spółka jednak odwołała konsultacje informując, że przystąpiła do przygotowania dodatkowych wariantów przebiegu obwodnicy. Będą one przedstawione na spotkaniu z udziałem PKP w późniejszym, nieznanym dla Urzędu terminie.

Podczas spotkania mieszkańcy gminy Wasilków, jak również gminy Dobrzyniewo Duże oraz m. Białystok mieli możliwość zgłosić do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zbiorowy sprzeciw ws. budowy Północnej, Kolejowej Obwodnicy Białegostoku. Wszystkie wnioski i petycje zostaną również przekazane do wiadomości dyrekcji PKP PLK.
Osoby, które nie mogły uczestniczyć w konsultacjach, a które chcą przyłączyć się do petycji mogą do poniedziałku (14 października) złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7 w Biurze Obsługi Interesanta na parterze.

Link do formularza wniosku: http://wasilkow.pl/resource/file/preview/id.9750

Odpowiedź ws. pierwszych koncepcji przebiegu Północnej, Kolejowej Obwodnicy Białegostoku: 

 

 

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie