XLIX Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie zwołana w trybie nadzwyczajnym

O G Ł O S Z E N I E

 

 Informuję, iż w dniu 11 października 2018 roku, o godzinie 1600 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,

w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się

XLIX sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie (nadzwyczajna)

  

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2018-2030.
  3. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok.
  4. Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wasilków.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

 
Obrady sesji są jawne. Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Projekty uchwał>>

 

                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                               Piotr Adam Półtorak

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie