Deklaracja dostępności www.wasilkow.pl

Nazwa podmiotu: Urząd Miejski w Wasilkowie

Nazwa strony: Deklaracja dostępności serwisu www.wasilkow.pl

Adres witryny: https://wasilkow.pl

Data publikacji strony: 02.07.2016 r.

Ostatnia istotna aktualizacja strony: 11.07.2023 r.

Oświadczenie - status pod względem zgodności

Status: częściowo zgodna (z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej).

Informacja o treściach niedostępnych:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC nie są dostępne cyfrowo w całości

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

 • struktura nagłówków jest błędna

 • niektóre elementy informują tylko za pomocą kształtu

 • wyszukiwarka nie jest w pełni dostosowana cyfrowo

 • cześć z grafik powinna być tekstem

 • elementy nietekstowe mają zbyt mały kontrast

 • tekst na stronie posiada zbyt małe odstępy między liniami i znakami

 • gesty punktowe nie działają w wersji mobilnej

 • focus nie jest widoczny

 • czytnik ekranu odczytuje inne nazwy etykiet niż wyświetlane

 • brak opcji pomijania powtarzających się bloków

 • brak kontroli przewijanych grafik

 • niektóre linki nie posiadają celu

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersja kontrastowa,

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Przygotowanie deklaracji

Data sporządzenia deklaracji: 20.08.2020 r.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 29.02.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny:

1) Ocena dostępności cyfrowej (poziom podstawowy) za pomocą listy kontrolnej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego KPRM, badanie: marzec 2022

2) Test dostępności cyfrowej WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool), badanie: lipiec 2021

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

3) Raport ATFIDE Sp. z o.o. z dostępności cyfrowej, badanie: sierpień 2020

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie