Układ Przestrzenny

Najstarszym i najcenniejszym zabytkiem Wasilkowa jest zaprojektowany w ramach pomiary włócznej renesansowy układ przestrzenny miasta, mający wyraz w szachownicowym rozplanowaniu miasta oraz widocznych, regularnych i nietypowych sektorach ulic centrum. Głównym punktem takiego układu był rynek o znacznych rozmiarach 200 x 135 metrów. Z jego narożników wybiegały po dwie ulice - główne osie kompozycyjne przebiegały przez naroża, a nie przez środek rynku. Na środku rynku znajdował się ratusz. Nad rzeką umieszczono dwór starościński (przy ulicy biegnącej na południe z południowo-wschodniego narożnika rynku - świadczy o tym jej nazwa: Dworna). Kościół parafialny i cerkiew umiejscowiono w narożniku rynku poza jego obszarem. Stojąca dzisiaj w samym centrum cerkiew została zbudowana dużo później - w 1853 roku.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie