Cerkiew pw. św. app. Piotra i Pawła

Stojąca przy głównej drodze w centrum Wasilkowa pięciokopułowa cerkiew przyciąga wzrok swoją wyjątkową architekturą w stylu bizantyjsko-ruskim. Budynek świątyni wraz z bramą pełniącą też rolę dzwonnicy wpisano do podlaskiego rejestru zabytków 19 listopada 1993 r.

Pierwsze wzmianki o jeszcze drewnianej cerkwi w Wasilkowie pochodzą z 1567 r. Świątynia ta wielokrotnie odnawiana i remontowana przetrwała do połowy XIX wieku. Obok niej w 1853 r. wybudowano nową, murowaną cerkiew również pw. św. app. Piotra i Pawła, która tego samego roku została wyświęcona przez biskupa brzeskiego Ignacego. Dwadzieścia lat po postawieniu cerkwi zbudowano zabytkową i piękną w swojej unikalnej architekturze bramę, będącą jednocześnie dzwonnicą.

Wewnątrz cerkwii znajduje się zabytkowy ikonostas z 1836 r. W 1866 r. w cerkwi umieszczono kopię cudownej ikony Matki Bożej ze Świętej Wody, zwaną też Matką Boską Wasilkowską.

W 1867 r. cerkiew uległa częściowemu spaleniu, a rok później przez uderzenie pioruna spłonęła doszczętnie. Ogień stopił nawet kościelne dzwony. Cerkiew została ponownie odbudowana w 1873 r. i istnieje do dnia dzisiejszego.

W 1901 roku ks. Józef Fudel z Moskwy ofiarował cerkwi wasilkowskiej wyjątkową ikonę św. Mikołaja, która zdobi świątynię do dzisiaj.

Zapraszamy na stronę: www.cerkiewwasilkow.pl

Cerkiew pw. św. app. Piotra i Pawła

Cerkiew pw. św. app. Piotra i Pawła

Cerkiew pw. św. app. Piotra i Pawła

Zdjęcia archiwalne:

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie