Dlaczego Wasilków

Gmina Wasilków najlepszą gminą miejsko-wiejską w Polsce
według rankingu rankingu "Perły Samorządu" 2023 

DLACZEGO WASILKÓW

Wasilków to gościnna podlaska gmina miejsko-wiejska, granicząca ze stolicą województwa – miastem Białystok. Dogodne położenie geograficzne i liczne walory gminy sprawiły, że Wasilków dynamicznie rozwija się i z roku na roku osiedlają się tu setki nowych mieszkańców. 

 • Gmina Wasilków jest atrakcyjna dla rodzin, które decydują się w niej zamieszkać. Zapewnia opiekę i edukację najmłodszym mieszkańcom. W Gminie Wasilków funkcjonują przedszkola publiczne oraz niepubliczne. Opiekę nad dziećmi do lat trzech zapewniają żłobki, które są dotowane przez gminę.
 • Gmina Wasilków jest miejscem atrakcyjnym dla dużych rodzin, które w ramach Karty Dużej Rodziny (KDR) korzystają z dofinansowania do żłobków oraz przedszkoli zarówno tych prowadzonych przez Gminę jak również inne podmioty.
 • Gmina Wasilków ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć szkół podstawowych, którą stanowią: dwie szkoły podstawowe w mieście Wasilków, jedna w Studziankach oraz szkoły filialne w Sochoniach i Jurowcach. Szkoły w Wasilkowie posiadają bardzo dobrze rozwinięte zaplecze sportowe, zwłaszcza sale gimnastyczne oraz wielofunkcyjne boiska. W gminie funkcjonuje program stypendialny dla uczniów wybitnie utalentowanych. Stypendium może być przyznane w trzech kategoriach: naukowe, sportowe i artystyczne. Mogą starać się o nie uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, którzy w roku przyznania stypendium są uczniami szkół znajdujących się na terenie gminy.
 • W Gminie Wasilków funkcjonują trzy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, cieszące się znakomitymi opiniami
 • W latach 2018 – 2022 realizowany był program zdrowotny, w ramach którego mieszkańcy powyżej 60. roku życia korzystali szczepień przeciwko grypie. Potrzebującym mieszkańcom gmina zapewnia pomoc psychologiczną i prawną. Gmina w szczególny sposób dba o środowisko seniorów, którzy mogą korzystać z
 • Gmina posiada dobrze wyposażoną świetlicę w Wasilkowie oraz świetlice wiejskie w Dąbrówkach, Jurowcach, Nowodworcach, Rybnikach i Studziankach, w których zajęcia prowadzi Miejski Ośrodek Animacji Kultury. W ofercie są bezpłatne zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty śpiewu dla grup dziecięcych i senioralnych, zajęcia taneczne, gimnastyczne.
 • W centrum miasta znajduje się Biblioteka Publiczna w Wasilkowie. Jest ona jedną z najnowocześniejszych bibliotek na Podlasiu. Mieści się w niej m.in. czytelnia, sala konferencyjna, kącik zabaw dla dzieci i sala komputerowa z bezpłatnym dostępem do internetu. Placówka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Odbywają się w niej spotkania z udziałem ludzi kultury, projekcje filmów i wiele innych interesujących wydarzeń.
 • Gmina kładzie duży nacisk na rozwój infrastruktury. Wasilków rozwija się dynamicznie. Przebudowane zostały główne ulice miasta: Białostocka i Grodzieńska. W centrum postały trzy ronda, co przełożyło się na poziom bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Co roku realizowane są kolejne inwestycje drogowe, powstają także nowe ścieżki rowerowe.
 • Gmina realizuje projekt Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”. Polega on na trwałej likwidacji starych pieców/kotłów węglowych i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne. Mieszkańcy mogą także uzyskać dofinansowanie do zbiorników retencyjnych na wodę, a także do instalacji OZE.
 • W centrum Wasilkowa jest zlokalizowany Komisariat Policji. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Wasilkowa czuwają też Ochotnicze Straże Pożarne w Wasilkowie, Dąbrówkach, Studziankach, Nowodworcach i Jurowcach. Gmina co roku organizuje szkolenia dla strażaków oraz zaopatruje jednostki w nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy, jak również nowe wozy ratowniczo-gaśnicze.
 • Na terenie Wasilkowa znajduje się wiele wyjątkowych zabytków sakralnych, między innymi cerkiew pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz z dzwonnicą, kościół pw. Przemienienia Pańskiego, kościół pw. NMP Matki Miłosierdzia, a także cmentarz rzymskokatolicki z kompleksem rzeźb, wykonany na wzór wileńskiego Cmentarza Na Rossie. Na terenie Wasilkowa znajduje się również Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Święta Woda. Odwiedzając Wasilków, warto zobaczyć między innymi Jurajski Park Dinozaurów w Jurowcach i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.
 • Na terenie gminy Wasilków sprawnie działają kluby sportowe, które realizują zlecane przez Gminę zadania z zakresu sportu i rekreacji i uzyskują dofinansowanie. Na Stadionie Miejskim w Wasilkowie rozgrywane są mecze drużyny piłkarskiej KS Wasilków. Jest to jeden z najstarszych klubów piłkarskich w Polsce, gdyż został on założony zaraz po wojnie w 1946 roku. W Gminie Wasilków co roku organizowane są imprezy sportowe, których głównym celem jest aktywizacja mieszkańców i promocja zdrowego stylu życia:  międzynarodowy turniej karate „IKO Matsushima Polish Open”, turniej siatkarski UKS SET Wasilków, „Maratony Kresowe”, zawody Ogólnopolskiego Pucharu Turnieju Nordic Walking, Okręgowa Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich PZW Białystok.
 • W Gminie Wasilków realizowany jest budżet obywatelski, w ramach którego mieszkańcy Wasilkowa oraz sołectw zgłaszają swoje pomysły i projekty. Dzięki społecznemu zaangażowaniu powstały już: dwie plaże nad rzeką Supraśl, park linowy, skatepark, tartanowa bieżnia, liczne place zabaw i siłownie zewnętrzne, dzieci w szkole podstawowej otrzymały szafki szkolne, a Młodzieżowa Orkiestra Dęta nowe instrumenty i stroje, a strażacy ochotnicy nowe umundurowanie, sprzęt, łódź do ratownictwa wodnego oraz nowy lekki samochód.
 • Największymi wydarzeniami kulturalnymi w Wasilkowa są między innymi Dni Wasilkowa, Reagge Day, Wasilkowskie Lato, Nadrzeczny Salon Ambientu, Festiwal Rzeka Ognia, rocznica nadania praw miejskich, a także organizowany nieprzerwanie od 2004 roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego. W okresie letnim na terenie sołectw organizowane są liczne wydarzenia plenerowe i festyny, które przyciągają wiele rodzin z dziećmi. W Dąbrówkach cyklicznie odbywa się przegląd zespołów ludowych „Letnie śpiewanie”, zaś w Studziankach – dożynki gminne.
 • Na terenie Gminy Wasilków usługi transportu zbiorowego są wykonywane przez Białostocką Komunikację Miejską (BKM) oraz firmę M.P.J. Transport, które realizuje połączenia w ramach komunikacji wewnątrzgminnej.
  BKM prowadzi transport zbiorowy na terenie Gminy Wasilków zintegrowany z komunikacją miasta Białystok. Usługi transportowe realizowane są poprzez sieć dróg krajowych (drogi krajowe nr 8 i 19), drogę wojewódzką nr 676 i dobrze rozwiniętą sieć dróg powiatowych i gminnych. Przez teren Gminy Wasilków przebiega również linia kolejowa nr 6 Zielonka – Kuźnica  (stacje kolejowe Wasilków i Czarny Blok).

Wasilków to dynamicznie rozwijająca się gmina, wykorzystująca swój potencjał oraz zapewniająca wysoką jakość życia swoim mieszkańcom. Warto ją odwiedzić i poznać.

Zapraszamy do Wasilkowa!

ZP-Wasilków-001.jpg

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie