Dlaczego Wasilków

DLACZEGO WASILKÓW

Dlaczego Wasilków

Gmina Wasilków jest atrakcyjna dla rodzin, które decydują się w niej zamieszkać ze względu na niskie koszty oraz ceny mieszkań i nieruchomości. Dogodna lokalizacja umożliwiająca szybki dojazd do stolicy Podlasia i urokliwa, lesista okolica sprawiły, że mieszkania na osiedlach „Lisia Góra" oraz „Dolina Cisów” przyciągnęły setki nowych mieszkańców. Rozwijają się też osiedla domów jednorodzinnych wolnostojących i szeregowych: „Leśne” w Wasilkowie oraz osiedla w Nowodworcach i Jurowcach. Gmina każdego roku buduje nowe drogi dojazdowe na terenach wiejskich i osiedlach mieszkaniowych jak również modernizuje istniejące już ulice.

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. populacja Gminy Wasilków wynosiła 17 560 osób,  w tym 9 061 kobiet i 8 499 mężczyzn. W okresie od początku do końca roku 2019 liczba mieszkańców  wzrosła o 608 osób. Na koniec  2019 r. na terenach miejskich mieszkało 11 622 osób, a we wsiach 5 938 osób, co daje 238 nowych mieszkańców w mieście Wasilków oraz 370 nowych mieszkańców wsi (źródło: GUS)

Dlaczego Wasilków to miejsce, w którym warto żyć:

 • W Gminie Wasilków funkcjonują przedszkola publiczne oraz niepubliczne. Opiekę nad dziećmi do lat trzech zapewniają żłobki. Gmina dofinansowuje opiekę nad tymi dziećmi. Gmina Wasilków jest miejscem atrakcyjnym dla Dużych Rodzin, które w ramach Karty Dużej Rodziny (KDR) korzystają z dofinansowania do żłobków oraz przedszkoli zarówno tych prowadzonych przez Gminę jak również inne podmioty. Gmina Wasilków ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć szkół podstawowych, którą stanowią: dwie szkoły podstawowe w mieście Wasilków, jedna w Studziankach oraz szkoły filialne w Sochoniach i Jurowcach. Szkoły w Wasilkowie posiadają bardzo dobrze rozwinięte zaplecze sportowe, zwłaszcza sale gimnastyczne oraz wielofunkcyjne boiska.
  Funkcjonuje w gminie program stypendialny dla uczniów wybitnie utalentowanych. Stypendium może być przyznane w trzech kategoriach: naukowe, sportowe i artystyczne. Mogą starać się o nie uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie gimnazjów i klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wasilków.

 • W Gminie Wasilków funkcjonują trzy przychodnie lekarzy rodzinnych świadczące też m.in. usługi stomatologiczne, okulistyczne, ginekologiczne, psychologiczne oraz rehabilitacyjne. Funkcjonuje tu również Ambulatorium Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Gmina dba o zdrowie swoich mieszkańców. W latach 2018 – 2021 realizowany jest program zdrowotny, w ramach którego mieszkańcy powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Potrzebującym mieszkańcom gmina zapewnia pomoc psychologiczną i prawną. Gmina w szczególny sposób dba o środowisko Seniorów. Funkcjonuje tu Klub Senior+, w którym codziennie od poniedziałku do piątku  odbywają się zajęcia rekreacyjne, artystyczne i sportowe m.in.: gimnastyka zdrowotna, spacer nordic walking, zajęcia usprawniające pracę mózgu. Gmina wspiera rozwój sportu i promuje zdrowy styl życia. Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), który udziela potrzebującym mieszkańcom pomocy materialnej, podejmuje działania prorodzinne, przeciwdziała przemocy w rodzinie oraz realizuje program „Rodzina 500+”.

 • Gmina posiada dobrze wyposażoną świetlicę w Wasilkowie oraz świetlice wiejskie w Jurowcach, Nowodworcach, Rybnikach i Studziankach, w których zajęcia prowadzi Miejski Ośrodek Animacji Kultury (MOAK). W ofercie są bezpłatne zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty śpiewu dla grup dziecięcych i senioralnych, zajęcia taneczne, gimnastyczne oraz blok zajęć adresowanych do seniorów w prowadzonym przez MOAK Klubie Senior+. W bieżącym zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców ważną rolę odgrywają również placówki edukacyjne, w których odbywają się różne zajęcia sportowo – rekreacyjne głównie dla dzieci. Prowadzone są też zajęcia sportowe i rekreacyjne na plaży miejskiej i na Orliku.

 • W centrum miasta znajduje się Biblioteka Publiczna w Wasilkowie. Jest ona jedną z najnowocześniejszych bibliotek na Podlasiu. Mieści się w niej m.in. czytelnia, sala konferencyjna, kącik zabaw dla dzieci i sala komputerowa z bezpłatnym dostępem do internetu. Placówka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Odbywają się w niej spotkania z udziałem ludzi kultury, projekcje filmów, itp.

 • Gmina kładzie duży nacisk na rozwój infrastruktury. Wasilków rozwija się dynamicznie. Modernizowane są główne ulice miasta: Białostocka i Grodzieńska. W centrum budowane są dwa ronda, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Dla miłośników dwóch kółek powstaje ścieżka rowerowa łącząca centrum Wasilkowa z Białymstokiem oraz ze Świętą Wodą, która poprawia bezpieczeństwa  wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 • Gmina realizuje projekt Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”. Polega on na trwałej likwidacji starych pieców/kotłów węglowych i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne. W 2020 r. Gmina przeznaczy na realizację zadania 100.000 zł

 • W centrum Wasilkowa jest zlokalizowany Posterunek Policji. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Wasilkowa czuwają też Ochotnicze Straże Pożarne w Wasilkowie, Dąbrówkach, Studziankach, Nowodworcach i Jurowcach. Gmina co roku organizuje szkolenia dla strażaków oraz zaopatruje jednostki w nowy sprzęt ratowniczo - gaśniczy jak również samochody. 
 • Wasilków to gmina, w której nie można się nudzić. Dla poszukujących atrakcji polecamy takie miejsca jak: Jurajski Park Dinozaurów w Jurowcach i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (Muzeum Wsi). Miejsca, które warto odwiedzić ze względu na bogatą i ciekawą historię to m.in. Święta Woda, Cmentarz Rzymskokatolicki, Cmentarz Żydowski i Wiatrak w Studziankach.

 • Na terenie Gminy Wasilków sprawnie działają kluby sportowe, które realizują zlecane przez Gminę zadania z zakresu sportu i rekreacji i uzyskują dofinansowanie. Na Stadionie Miejskim w Wasilkowie rozgrywane są mecze III - ligowej drużyny piłkarskiej KS Wasilków. Jest to jeden z najstarszych klubów piłkarskich w Polsce, gdyż został on założony zaraz po wojnie w 1946 roku. W Gminie Wasilków co roku organizowane są imprezy sportowe, których głównym celem jest aktywizacja mieszkańców i promocja zdrowego stylu życia: „Maratony Kresowe”, „Bieg Tropem Wilczym”, turniej karate „IKO Matsushima Polish Open”, turniej siatkarski UKS SET Wasilków, Okręgowa Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich PZW Białystok.

  W Gminie sprawnie funkcjonuje kompleks sportowy "Orlik". Z boiska o sztucznej nawierzchni można korzystać cały rok. Służy ono głównie do gry w piłkę nożną i w koszykówkę. Przy szkołach podstawowych budowane są  nowoczesne, wielofunkcyjne boiska. Boiska oraz hale są również dostępne w poszczególnych sołectwach. Zajęcia sportowe odbywają się także w świetlicach wiejskich. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura rekreacyjna znajduje się nad rzeką Supraśl: nabrzeże, plaża, dwa baseny kąpielowe oraz wyciąg nart wodnych. Przy osiedlu bloków „Lisia Góra” w Wasilkowie znajduje się park linowy, który powstał ze środków Budżetu Obywatelskiego.

 • Od pięciu lat w Gminie Wasilków realizowany jest budżet obywatelski, w ramach którego mieszkańcy Wasilkowa oraz sołectw zgłaszają swoje pomysły i projekty. Dzięki społecznemu zaangażowaniu powstał już park linowy, plac zabaw, dzieci w szkole podstawowej dostały szafki szkolne i monitoring, Młodzieżowa Orkiestra Dęta nowe instrumenty, a strażacy nowe umundurowanie oraz sprzęt ratowniczy.

 • W Gminie Wasilków największą imprezą są „Dni Wasilkowa” odbywające się w czerwcu na Stadionie Miejskim. Wydarzenie gromadzi licznych mieszkańców i gości, a każdego dnia imprezy odbywa się wiele koncertów grup lokalnych oraz popularnych w całej Polsce zespołów wokalnych. Dni Wasilkowa połączone są z jarmarkiem oraz wesołym miasteczkiem Podczas tego wydarzenia organizowane są liczne konkursy dla dzieci jak i dorosłych.
  Dużą popularnością cieszą się letnie festyny współorganizowane przez sołectwa oraz świąteczne kiermasze przygotowywane w znacznej mierze przez szkoły i organizacje pozarządowe,  które chętnie i aktywnie włączają się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Są to: Stowarzyszenie „Kreatywny Wasilków”, Stowarzyszenie Studzianki, Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, Pogotowie Opiekuńcze „Opoka”. Pozyskują one środki finansowe na swoją działalność głównie aplikując do ogłaszanych przez Gminę konkursów.

 • Na terenie Gminy Wasilków usługi samochodowej komunikacji zbiorczej są wykonywane przez Białostocką Komunikację Miejską (BKM), Podlaską Komunikację Samochodową NOVA S.A. oraz firmy prywatne. BKM prowadzi transport zbiorowy na terenie Gminy Wasilków zintegrowany z komunikacją miasta Białystok. Usługi transportowe realizowane są poprzez sieć dróg krajowych (drogi krajowe nr 8 i 19), drogę wojewódzką nr 676 i dobrze rozwiniętą sieć dróg powiatowych i gminnych. Przez teren Gminy Wasilków przebiega również linia kolejowa nr 6 Zielonka – Kuźnica  (stacje kolejowe Wasilków i Czarny Blok).

Wasilków to dynamicznie rozwijająca się gmina, wykorzystująca swój potencjał gospodarczy i przyrodniczy oraz zapewniająca wysoką jakość życia swoim mieszkańcom. Warto ją odwiedzić i poznać.

Zapraszamy do Wasilkowa!

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie