Dodatek osłonowy

Zrzut ekranu 2022-01-04 124249.png

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku o jego wypłatę. Ustawa wchodzi w życie 4 stycznia. Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie,

ul. Supraślska 21
16-010 Wasilków

Dane kontaktowe do MOPSu, godziny pracy oraz adres skrytki ePUAP znajdują się na stronie WWW MOPSu:

https://mops.wasilkow.pl/pl/kontakt.html

 

Poniżej w załącznikach znajduje się pełna treść ustawy oraz formularz wniosku do pobrania w wersji edytowalnej i w wersji PDF do wydruku

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie