Budżet Obywatelski 2018

Od 3 do 13 października mieszkańcy Gminy Wasilków głosowali na projekty zgłoszone do tegorocznej, trzeciej już edycji Budżetu Obywatelskiego. W tym roku było z czego wybierać, gdyż zgłosiło się rekordowo aż 11 wnioskodawców ze swoimi naprawdę świetnymi pomysłami. Z ogromną przyjemnością ogłaszamy Państwu wyniki głosowania.

Zostało złożonych w sumie 3618 ważnych kart. Zgodnie z regulaminem do realizacji na przyszły rok przechodzą projekty z największą ilością głosów i do wyczerpania całej kwoty Budżetu Obywatelskiego (160 tys. zł.). Są to następujące projekty:

Projekt nr 2. Z dekretu Króla Zygmunta Augusta – Plecak ucznia w szkolnej szafce.  Suma otrzymanych głosów: 1600.

Zakup autoryzowanych szafek szkolnych dla każdego ucznia klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, mając na uwadze odciążenie kręgosłupów dzieci i poprawę bezpieczeństwa na przerwach. Każdy uczeń z odciążonym plecakiem to dziecko bezpieczniej i sprawniej poruszające się po szkolnych korytarzach i piętrach zwłaszcza podczas przerw. Projekt zakłada również zakup 4 kreatywnych gier podłogowych oraz montaż monitoringu terenu przyszkolnego (około 8 kamer i rejestrator) z uwzględnieniem miejsc wskazanych przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

ZGŁASZAJACY - Joanna Dziekońska                                      KOSZT PROJEKTU - 75 000 zł

Prezentacja: http://www.wasilkow.pl/resource/file/preview/id.3728


Projekt nr 11. 
Podniesienie rangi Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wasilkowa poprzez zakup instrumentów wraz z akcesoriami i wyposażeniem transportowym. Suma otrzymanych głosów: 995.

Podniesienie możliwości muzycznych Orkiestry poprzez zakup następujących instrumentów: 2 puzony, 2 trąbki, 4 klarnety, 2 flety, zestaw perkusyjny, werbel marszowy i zestaw timptom. W planach jest też zakup instrumentów nietypowych, które dodadzą „smaczku” brzmieniu: 2 waltornie, saksofon barytonowy, eufonium, trąbka piccolo. Dodatkowo projekt zakłada nabycie niezbędnych akcesoriów i futerałów transportowych.

ZGŁASZAJACY - Mateusz Kotyński                                        KOSZT PROJEKTU- 75 000 zł

Prezentacja: http://www.wasilkow.pl/resource/file/preview/id.3729

 

Projekt nr 10. Słoneczne rytmy w przedszkolu. Suma otrzymanych głosów: 142.

Wzmocnienie wychowania muzycznego w przedszkolach (na ul. Polnej i ul. Sienkiewicza) poprzez zakup sprzętu muzycznego, nagłaśniającego i instrumentów muzycznych mając na uwadze, że słuchanie muzyki ma ogromne znaczenie dla rozwoju mowy i myślenia, a także wpływa na emocjonalność i aktywność twórczą dziecka.

ZGŁASZAJACY – Krzysztof Żukowski                                      KOSZT PROJEKTU- 10 000 zł

 

Projekty wskazane przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 zostają umieszczone przez Burmistrza w projekcie budżetu Gminy Wasilków na kolejny rok budżetowy i zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2018 r. Zapowiada się, że Rok Szkolny 2018/2019 przyniesie nową jakość dla naszych dzieci oraz dla całej Gminy Wasilków!

Wyniki ogólne głosowania:

Ilość wszystkich złożonych kart do głosowania:

3899

Ilość złożonych kart ważnych:

3618

w tym wrzuconych do urn wyborczych:

3581

w tym wysłanych przez internet:

37

Ilość złożonych kart nieważnych:

281


Ilość ważnych głosów przypadających na poszczególne projekty:

Lp.

Nazwa projektu

suma ważnych głosów

1

Oświetlenie chodnika wokół zalewu na rzece Supraśl

61

2

Z dekretu Króla Zygmunta Augusta – Plecak ucznia w szkolnej szafce

1600

3

Budowa jezdni ul. Wierzbowej na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Cedrowej

83

4

Zakup przyczepy dla OSP Wasilków

16

5

Szlakiem Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

1

6

Nadrzeczny bulwar

64

7

Bez progów i barier – Biblioteka dostępna dla wszystkich

15

8

Siłownia zewnętrzna + kącik malucha na osiedlu Lisia Góra

628

9

Wasilków bez wad postawy

13

10

Słoneczne rytmy w przedszkolu

142

11

Podniesienie rangi Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wasilkowa poprzez zakup instrumentów wraz z akcesoriami i wyposażeniem transportowym

995

 

suma: 

3618

 

 

 

Lp.

Powody nieważności karty do głosowania

ilość nieważnych kart:

1

Wnioskodawca zaznaczył więcej niż jeden projekt

2

2

Wnioskodawca nie zaznaczył ani jednego projektu

5

3

Wnioskodawca zadeklarował zamieszkanie poza Gminą Wasilków

6

4

Wnioskodawca nie podał miejsca zamieszkania lub podał niepełny adres (brak ulicy lub nr domu)

29

5

Niepełnoletni Wnioskodawca lub jego opiekun prawny  nie podpisał się na karcie pod deklaracją zamieszkania i/lub pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych

103

6

Wnioskodawca nie złożył czytelnego podpisu pod deklaracją zamieszkania i/lub pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych

136

 

Suma nieważnych kart:  

281

 

 

 Karta do głosowania 2018


Burmistrz Wasilkowa zaprasza wszystkich mieszkańców gminy

na spotkanie z wnioskodawcami trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego,

które odbędzie się 2 października br. o godz. 17.00

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie (Białostocka 19)

 Podczas spotkania zostaną przedstawione projekty
zgłoszone do realizacji na rok 2018:


1. „Oświetlenie chodnika wokół zalewu na rzece Supraśl”. Wnioskodawca: Jakub Tymiński

2. „Z dekretu Króla Zygmunta Augusta – Plecak ucznia w szkolnej szafce” plus monitoring i gry podłogowe w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta. Wnioskodawca: Joanna Dziekońska

3. „Budowa jezdni ul. Wierzbowej na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Cedrowej”. Wnioskodawca: Krzysztof Ludwik Sobolewski

4. „Zakup przyczepy dla OSP Wasilków”. Wnioskodawca: Michał Król

5. "Szlakiem Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej" (dostosowanie Skansenu do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych). Wnioskodawca: Bożena Elżbieta Kalska

6. „Nadrzeczny bulwar” - na terenie i brzegu rzeki u zbiegu ulic Dwornej i Kryńskiej. Wnioskodawca: Ewa Żukowska

7. „Bez progów i barier – Biblioteka dostępna dla wszystkich” - również dla osób niepełnosprawnych. Wnioskodawca: Bożena Elżbieta Kalska

8. „Siłownia zewnętrzna + kącik malucha na osiedlu Lisia Góra”. Wnioskodawcy: Rafał Czaplejewicz, Magdalena Szymańska - Smarżewska

9. „Wasilków bez wad postawy” – przebadanie dzieci najnowszym urządzeniem na rynku KINEOD do analizy 3D postawy ciała. Wnioskodawca: Andrzej Semeniuk

10. „Słoneczne rytmy w przedszkolu” – Zakup sprzętu muzycznego, nagłaśniającego i instrumentów muzycznych do przedszkola na ul. Polnej i Sienkiewicza. Wnioskodawca: Krzysztof Żukowski

11. „Podniesienie rangi Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wasilkowa poprzez zakup instrumentów wraz z akcesoriami i wyposażeniem transportowym”. Wnioskodawca: Mateusz Kotyński

Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli zadawać pytania odnośnie złożonych wniosków oraz uczestniczyć w dyskusji.
Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału.

Więcej o projektach: http://wasilkow.pl/pl/newsy/burmistrzmiasta/znamy-juz-projekty-zgloszone-do-tegorocznej-edycji-budzetu-obywatelskiego.html

 


Do 8 września mieszkańcy Wasilkowa zgłaszali pomysły do realizacji w ramach trzeciej już edycji Budżetu Obywatelskiego. Do głosowania, które odbędzie się w dniach 3 – 13 października zakwalifikowało się aż 11 projektów. Dziś w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przedstawiciele mieszkańców i organizacji pozarządowych wchodzących w skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadzili publiczne losowanie kolejności wniosków na karcie do głosowania.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu złożone wnioski:

1.      OŚWIETLENIE CHODNIKA WOKÓŁ ZALEWU NA RZECE SUPRAŚL

Instalacja latarni oświetleniowych wzdłuż ciągów pieszo – spacerowych wokół Zalewu na rzece Supraśl w Wasilkowie oraz na plaży miejskiej (od ul. Jurowieckiej, ul. Białostockiej oraz Hotelu Jard) co przyczyni się do poprawy atrakcyjności i bezpieczeństwa na tym terenie oraz pozwoli na korzystanie z chodników po zmierzchu przez mieszkańców i gości.

 

ZGŁASZAJACY - Jakub Tymiński                                            KOSZT PROJEKTU- 75 000 zł

 

2.      Z DEKRETU KRÓLA ZYGMUNTA  AUGUSTA – PLECAK UCZNIA W SZKOLNEJ SZAFCE

Zakup autoryzowanych szafek szkolnych dla każdego ucznia klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, mając na uwadze odciążenie kręgosłupów dzieci i poprawę bezpieczeństwa na przerwach. Każdy uczeń z odciążonym plecakiem to dziecko bezpieczniej i sprawniej poruszające się po szkolnych korytarzach i piętrach zwłaszcza podczas przerw. Projekt zakłada również zakup 4 kreatywnych gier podłogowych oraz montaż monitoringu terenu przyszkolnego (około 8 kamer i rejestrator) z uwzględnieniem miejsc wskazanych przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

ZGŁASZAJACY - Joanna Dziekońska                                      KOSZT PROJEKTU - 75 000 zł

 

3.      BUDOWA JEZDNI UL. WIERZBOWEJ NA ODCINKU OD UL. JESIONOWEJ DO UL. CEDROWEJ

Projekt zakłada przedłużenie jezdni na wskazanym odcinku zgodnie z planem zabudowy osiedla Leśne II zakładając, że chodniki i zjazdy zostaną wykonane przez mieszkańców w ramach kosztów własnych.

 

ZGŁASZAJACY - Krzysztof Ludwik Sobolewski                        KOSZT PROJEKTU- 74 999 zł

 

4.      ZAKUP PRZYCZEPY DLA OSP WASILKÓW

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wasilkowie w dwuosiową przyczepę z hamulcem najazdowym o DMC >1500 kg  do przewożenia sprzętu ratowniczo – gaśniczego, a zwłaszcza do działań przeciwpowodziowych.

 

ZGŁASZAJACY – Michał Król                                                KOSZT PROJEKTU- 10 000 zł

 

5.      SZLAKIEM PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

Dostosowanie Muzeum do potrzeb wszystkich mieszkańców Wasilkowa, również niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie dwóch udźwiękowionych i opisanych alfabetem Braille’a terminali, będących planem dotykowym, pozwalających poznać topografię terenu. Projekt zakłada też zamontowanie tablicy informacyjnej obok wejścia do Muzeum oraz ok. 24 tabliczek z informacjami o obiektach z alfabetem Braille’a. Rozwiązania te mają pomóc osobom starszym i niepełnosprawnym w samodzielnym poruszaniu się po Muzeum.

 

ZGŁASZAJACY - Bożena Elżbieta Kalska                                KOSZT PROJEKTU- 74 880 zł

 

6.      NADRZECZNY BULWAR (na terenie i brzegu rzeki u zbiegu ulic Dwornej i Kryńskiej)

Przywrócenie mieszkańcom bardzo popularnego niegdyś miejsca wypoczynku i rekreacji na terenie i brzegu rzeki u zbiegu ulic Dwornej i Kryńskiej poprzez usypanie plaży, skoszenie trawy i linii brzegowej, postawienie ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz latarni, a także zamontowanie monitoringu. Realizacja projektu przyczynić się ma również do wzrostu turystycznej atrakcyjności Wasilkowa.

 

ZGŁASZAJACY- Ewa Żukowska                                           KOSZT PROJEKTU- 75 000 zł

 

7.      BEZ PROGÓW I BARIER – BIBLIOTEKA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH

Zwiększenie dostępności w szczególności niepełnosprawnych mieszkańców Wasilkowa do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie poprzez zainstalowanie elementów takich jak: przenośne lupy elektroniczne, mysz Big Track, specjalistyczne klawiatury, powiększalnik przenośny, oprogramowanie do komputerów dla osób niepełnosprawnych i starszych, dyktafony i odtwarzacze plików audio, tablice z alfabetem Braille’a, oznaczenia poziome na krawędzie schodów oraz system informacyjno – przywołujący.

 

ZGŁASZAJACY- Bożena Elżbieta Kalska                               KOSZT PROJEKTU- 48 900 zł

 

8.      SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PLUS KĄCIK MALUCHA NA LISIEJ GÓRZE

Budowa siłowni zewnętrznej na działce pomiędzy ulicami Krucza i Żurawia, złożonej z 14 urządzeń do ćwiczeń. Projekt zakłada też budowę zestawu wielofunkcyjnego dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat wyposażonego w wieżę z daszkiem i ślizgawką, panele edukacyjne: kółko i krzyżyk, domek sklepik, ściankę makietę do zdjęć, liczydło, zegar i koło fortuny oraz trap wejściowy z poręczami, a także huśtawkę dla matek z dziećmi.

ZGŁASZAJACY - Rafał Czaplejewicz, Magdalena Szymańska - Smarżewska  

                                                                                      KOSZT PROJEKTU- 75 000 zł

 

9.      WASILKÓW BEZ WAD POSTAWY

Przebadanie 814 dzieci ze szkół w Wasilkowie w wieku 6-10 lat pod kątem wad w szczególności kręgosłupa, kolan i stóp najnowszym urządzeniem na rynku KINEOD do analizy 3D postawy ciała. Projekt zakłada dalsze wprowadzenie w szkołach odpowiednio dopasowanej gimnastyki korekcyjnej  dla dzieci, u których zostaną wykryte wady postawy.

ZGŁASZAJACY - Andrzej Semeniuk                                   KOSZT PROJEKTU- 75 000 zł

 

10.  SŁONECZNE RYTMY W PRZEDSZKOLU

Wzmocnienie wychowania muzycznego w przedszkolach (na ul. Polnej i ul. Sienkiewicza) poprzez zakup sprzętu muzycznego, nagłaśniającego i instrumentów muzycznych mając na uwadze, że słuchanie muzyki ma ogromne znaczenie dla rozwoju mowy i myślenia, a także wpływa na emocjonalność i aktywność twórczą dziecka.

ZGŁASZAJACY – Krzysztof Żukowski                                KOSZT PROJEKTU- 10 000 zł

 

11.  PODNIESIENIE RANGI MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ Z WASILKOWA POPRZEZ ZAKUP INSTRUMENTÓW WRAZ Z AKCESORIAMI

Podniesienie możliwości muzycznych Orkiestry poprzez zakup następujących instrumentów: 2 puzony, 2 trąbki, 4 klarnety, 2 flety, zestaw perkusyjny, werbel marszowy i zestaw timptom. W planach jest też zakup instrumentów nietypowych, które dodadzą „smaczku” brzmieniu: 2 waltornie, saksofon barytonowy, eufonium, trąbka piccolo. Dodatkowo projekt zakłada nabycie niezbędnych akcesoriów i futerałów transportowych.

ZGŁASZAJACY - Mateusz Kotyński                                      KOSZT PROJEKTU- 75 000 zł

 

Jest z czego wybierać jednak mieszkańcy gminy będą mogli głosować na tylko JEDEN wybrany pomysł, a do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej liczby do najmniejszej), do wyczerpania całej kwoty. Kwota, którą Burmistrz Wasilkowa przeznaczył w tym roku na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 160 000 zł. Zakładając, że kosztorys jednego złożonego projektu nie przekroczy 75 tys. zł są szanse, że wygrają dwa duże projekty inwestycyjne i co najmniej jeden mniejszy. Już dziś pomyśl, który projekt wybrać! 


Zgodnie z § 12 ust. 2 Uchwały nr X/73/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego informuję, że

 

19 września 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00

w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,

ul. Białostocka 7 (sala konferencyjna)

odbędzie się

SPOTKANIE ZESPOŁU DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

 

W drodze publicznego losowania z udziałem przedstawicieli mieszkańców Wasilkowa i organizacji pozarządowych
zostanie ustalona kolejność projektów na karcie do głosowania.

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski


Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2018 - rozpoczęty

Od 3 lipca do 8 września mieszkańcy miasta Wasilków mogą  składać wnioski z propozycjami zadań do realizacji w roku 2018 w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota, którą Burmistrz Wasilkowa przeznaczył na ten cel wynosi 160 000 zł.  Zakładając, że kosztorys jednego złożonego projektu nie może przekroczyć 75 tys. zł są szanse, że wygrają dwa duże projekty inwestycyjne i jeden mniejszy. Głosowanie odbędzie się między 3 a 13 października. Wtedy poznamy zwycięzców.

Co musisz wiedzieć?

 1. Projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wydatków inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, realizowanych na terenie miasta Wasilków.
 2. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów.
 3. Kosztorys zgłoszonego projektu nie może przekraczać kwoty: 75 000 zł. brutto
 4. Do realizacji skierowane zostają projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej liczby do najmniejszej), do wyczerpania całej kwoty Budżetu Obywatelskiego. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt zajmujący kolejną pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania. Zasadę tę stosuje się do wyczerpania zaplanowanej kwoty.
 5. Do formularza zgłoszenia projektu dołącza się listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców miasta Wasilków.
 6. Formularze zgłoszeniowe projektów w formie papierowej można składać w Urzędzie, w godzinach jego pracy lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. Każdorazowo projekt należy umieścić w zamkniętej kopercie z widocznym napisem „BUDŻET OBYWATELSKI”. Jest też możliwość przesłania projektu drogą mailową na adres: budzetobywatelski@wasilkow.pl
 7. Wnioskodawcy planujący zgłoszenie rojektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim (pok. nr 1, 10, 25), telefonicznie pod nr tel. 85 718 54 00 (wew. 22, 27, 36) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: budzetobywatelski@wasilkow.pl)

Formularz zgłoszenia projektu>>

Lista poparcia>>

Regulamin Budżetu Obywatelskiego>>


Powołano Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

W piątek 30.06.2017 r. Zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa został powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2018.

W skład zespołu w wchodzą przedstawiciele mieszkańców, Rady Miejskiej w Wasilkowie, organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Pracom Zespołu przewodniczy Zbigniew Tochwin.

Głównym zadaniem członków zespołu będzie wsparcie, nadzorowanie i ocena procesu tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Członkowie zespołu swoją pracę będą wykonywali nieodpłatnie.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Zbigniew Tochwin - Przewodniczący Zespołu (przedstawiciel Burmistrza)
 2. Jolanta Skowrońska - Członek Zespołu (przedstawiciel Burmistrza)
 3. Paulina Sieńko - Członek Zespołu (przedstawiciel mieszkańców)
 4. Krystyna Sakowicz - Członek Zespołu (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
 5. Piotr Kruszewski - Członek Zespołu (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
 6. Jadwiga Piotrowska - Członek Zespołu (radna Rady Miejskiej w Wasilkowie)


Zarządzenie w spr. powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego>>

Zapraszamy wszystkich mieszkańców

do czynnego udziału w Budżecie Obywatelskim 2018 


Już wkrótce ruszy trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Wasilkowa. Po raz kolejny wspólnie będziemy decydować o tym, co powstanie w Naszym Mieście.

W tym roku kwota, którą Burmistrz Wasilkowa  przeznaczył na Budżet Obywatelski wynosi 160 000 zł. Zakładając, że kosztorys jednego złożonego projektu nie może przekroczyć  75 tys. zł są szanse, że wygrają dwa duże projekty inwestycyjne i jeden mniejszy. Głosowanie odbędzie się między 3 a 13 października. Wtedy poznamy zwycięzców.

 

Postanowienie o wysokości środków na BO 2018>>

Harmonogram BO 2018>>

Szczegółowy Regulamin BO>> 

Już teraz zachęcamy mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Procedura składania projektów rozpoczyna się 3 lipca i kończy się 8 września.

Ustalony został harmonogram dyżurów pracowników Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz miejsce bezpłatnych konsultacji w sprawie projektów planowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok w okresie od 3 lipca do 8 września, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu:

 • Jolanta Skowrońska
 • Ewa Paśniewska
 • Adam Radziszewski

Konsultacje odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 (pok. 10, pok. 1, pok. 25), telefonicznie (pod nr tel. 85 718 54 00 wew. 36, 22, wew. 27) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: budzetobywatelski@wasilkow.pl)

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w Budżecie Obywatelskim 2018 


Drodzy Mieszkańcy Gminy Wasilków

Przed nami trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego, czyli konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Wasilków na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. Głosowanie odbędzie się między 3 a 13 października i wtedy poznamy zwycięzców.

Gorąco zachęcamy do włączenia się w działania w ramach Budżetu Obywatelskiego
i ogłaszamy nabór do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2018.

W skład zespołu zgodnie z Uchwałą Nr X/73/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dn. 25 czerwca 2015 r. powinni wejść przedstawiciele mieszkańców, Rady Miejskiej w Wasilkowie, organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Głównym zadaniem członków zespołu będzie wsparcie, nadzorowanie i ocena procesu tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Członkowie zespołu swoją pracę będą wykonywać nieodpłatnie.

Prosimy kierować zgłoszenia do 19 czerwca telefonicznie: 85 71-85-400 w. 36 lub osobiście w Urzędzie Miejskim (pok. nr 10)

 

 

HARMONOGRAM

realizacji Budżetu Obywatelskiego 2018 r. w Wasilkowie

 

 

TERMIN

CZAS TRWANIA

ETAP - DZIAŁANIA

do 30.06.2017

II kwartał

Ogłoszenie wysokości środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski 2018

01.06.2017 – 31.08.2017

w sposób ciągły

Kampania informacyjna

01.06.2017 - 30.06.2017

1 miesiąc

Powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

01.07.2017 – 08.09.2017

2 miesiące

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców Wasilkowa

 </div>01.09.2017 – 25.09.2017

4 tygodnie

Weryfikacja formalna projektów / Przekazanie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego listy zgłoszonych projektów

03.10.2017 – 13.10.2017

2 tygodnie

Głosowanie mieszkańców na projekt do realizacji

16.10.2017 – 31.10.2017

2 tygodnie

Liczenie głosów i podanie wyników glosowania do publicznej wiadomości

31.10.2017 - 15.11.2017

2 tygodnie

Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu gminy Wasilków na 2018 r.

01.06.2017 – 31.12.2017

W sposób ciągły

Ewaluacja przebiegu procesu Budżetu Obywatelskiego 2018

31.10.2017 – 31.12.2018

W sposób ciągły

Ewaluacja wykonania projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie