Budżet obywatelski 2020


Do pobrania w linkach poniżej dostępne są protokoły z głosowań na projekty w ramach BO 2020

Protokół - głosowanie na projekty OGÓLNOMIEJSKIE>>

Protokół - głosowanie na projekty SOŁECKIE>>

 

Budżet Obywatelski na rok 2020 - grafika

 
 

Gorąco zachęcamy mieszkańców miasta Wasilków i Sołectw do składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Wnioskodawcom planującym zgłoszenie projektu w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. bezpłatnych konsultacji będą udzielać:

  • Jolanta Skowrońska
  • Gabriela Waszczuk
  • Adam Radziszewski

Konsultacje odbywać się będą w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, Białostocka 7, 16-010 Wasilków (sekretariat, pok. nr 1 lub 25) lub telefonicznie (nr tel. 85 718 54 00 wew. 017, 022 lub 027) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 


Informujemy, że zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa nr 72/2019 z dnia 30.05.2019 r. powołano Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego 2019, w składzie:

  1. Dominika Jocz - przewodniczący zespołu (przedstawiciel Burmistrza)
  2. Jolanta Skowrońska - członek zespołu (przedstawiciel Burmistrza)
  3. Rafał Czaplejewicz - członek zespołu (przedstawiciel mieszkańców)
  4. Piotr Kruszewski - członek zespołu (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
  5. Grażyna Szczesiul - członek zespołu (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
  6. Janusz Kozłowski - członek zespołu (Radny Rady Miejskiej w Wasilkowie)


 

HARMONOGRAM

realizacji Budżetu Obywatelskiego 2020

 

TERMIN

ETAP - DZIAŁANIA

do 31.05.2019

Ogłoszenie wysokości środków przeznaczonych
na budżet obywatelski 2020

31.05.2019 – 31.08.2019

Kampania informacyjna

13.05.2019 - 31.05.2019

Powołanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

01.06.2019 – 31.08.2019

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców Wasilkowa

19.08.2019 – 05.09.2019

Weryfikacja formalna projektów

06.09.2019 – 12.09.2019

Procedura odwoławcza/Spotkanie zespołu ds. budżetu obywatelskiego ws. losowania kolejności zgłoszonych projektów na karcie do głosowania

17.09.2019 – 27.09.2019

Głosowanie mieszkańców na projekt do realizacji

30.09.2019 –18.10.2019

Liczenie głosów i podanie wyników glosowania do publicznej wiadomości

18.10.2019 - 01.11.2019

Wpisanie zwycięskich projektów
do projektu budżetu Gminy Wasilków na 2020 r.

01.06.2019 – 31.12.2019

 

Ewaluacja przebiegu procesu budżetu obywatelskiego 2020

 

18.10.2019 – 31.12.2020

Ewaluacja wykonania projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2020

 

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie