19 czerwca 2024 r. obchodzimy 55. rocznicę śmierci ks. Wacława Rabczyńskiego - wielkiego duszpasterza i budowniczego

KS Rabczyński3.jpg

Dzisiaj 19 czerwca 2024 r. obchodzimy 55. rocznicę śmierci ks. Wacława Rabczyńskiego. Wasilków składa hołd zasługom Wielkiego duszpasterza i budowniczego.

Ks. Wacław Rabczyński urodził się 23 grudnia 1902 r. w Andrzejowicach koło Wołkowyska. Ukończył studia w Wyższej Szkole Duchownej w Wilnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 lipca 1932 r. 1 lipca 1947 r. został wikariuszem i zarządcą Parafii Wasilkowskiej.

Swoje dzieło dla potomnych rozpoczął od odbudowy zniszczonej kaplicy w Sanktuarium w Świętej Wodzie. 9 lipca 1951 r. ks. Wacław Rabczyński został proboszczem Parafii Wasilkowskiej. Od tego czasu nastąpił renesans obiektów sakralnych w Wasilkowie. W Sanktuarium w Świętej Wodzie w miejscu cudownego uzdrowienia niewidomego, Ksiądz zbudował grotę na wzór groty w Lourdes. Stworzył tam cały kompleks modlitewny, który dał podstawy do powstania Wzgórza Krzyży, upamiętniającego drugie tysiąclecie chrześcijaństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejnym dziełem ks. Wacława Rabczyńskiego był cmentarz z monumentalnymi rzeźbami, stworzony na wzór cmentarza na Rossie.

Ks. Wacław Rabczyński doprowadził do budowy kościoła w centralnym punkcie Wasilkowa, w miejscu rozebranego, drewnianego kościółka zniszczonego po Powstaniu Styczniowym. Było to ogromnie trudne  i ambitne zadanie, gdyż samo uzyskanie pozwolenia wymagało wielu starań i dyplomatycznych rozmów z ówczesnymi władzami komunistycznymi, z siedzibą w Warszawie. Nieustępliwość w dążeniu do celu, konsekwencja w pozyskiwaniu funduszy na budowę, a także umiejętność zjednania i zaangażowania parafian sprawiły, że Ksiądz z sukcesem dokończył swoje wielkie dzieło. W dniu 26 grudnia 1966 r. nowo wybudowany kościół został konsekrowany przez bp. Adama Sawickiego.

Patriotyczna postawa ks. Wacława Rabczyńskiego do dziś jest przykładem dla młodych i starszych pokoleń wasilkowian. Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie z 1998 r. jedna z głównych ulic gminnych została nazwana jego nazwiskiem zaś w 2002 r. Ksiądz został Patronem Szkoły Podstawowej w Wasilkowie.

Ks. Wacław Rabczyński zmarł 19 czerwca 1969 r. Dzisiaj w 55. rocznicę śmierci Wielkiego duszpasterza i budowniczego Wasilkowa oddajemy hołd Jego zasługom.

facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie