21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego - święto wszystkich pracowników służb społecznych.

404437979_840597164735177_4080907821152586118_n.jpg
21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego - święto wszystkich pracowników służb społecznych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie prowadzony przez Panią Annę Trochim - Sidorkiewicz, działa na rzecz społeczności naszej Gminy w obszarze pomocy społecznej udzielając wsparcia w różnych jej formach oraz w innych dziedzinach życia codziennego.

Pracownik socjalny to zawód, misja i powołanie realizowane przez niezwykłych ludzi od których wymagana jest nie tylko wiedza i umiejętności, ale również zrozumienie dla ludzkiej słabości oraz głębokiego przekonania, że człowiek w obliczu problemów i cierpienia nie może pozostać sam.

Pragniemy wskazać kilka z wielu zadań realizowanych przez Ośrodek:

  1. Udzielanie kompleksowego wsparcia, zarówno w formie pieniężnej ze względu na problem niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby, zdarzeń losowych. Inną formą wsparcia jest pomoc w naturze, jak: przyznawanie i dowożenie posiłków osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, przyznawanie pomocy w formie usług opiekuńczych.
  2. Praca socjalna, która jest codziennym i nieodłączonym elementem działań pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych, problemu uzależnień, konfliktów rodzinnych i sąsiedzkich, przemocy domowej i innych sytuacji dotyczących wszelkich kryzysów w sytuacjach życiowych.
  3. Realizacja programów: Za życiem, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Asystent rodziny, Program osłonowy lekowy, Becikowe gminne, Posiłek w szkole i w domu.
  4. Szeroko zakrojona współpraca z różnymi instytucjami w sferze edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.
  5. Prowadzenie projektu ,,Wasilkowskie Centrum Seniora”.
  6. Podjęcie współpracy z UNHCR w zakresie udzielenia pomocy psychologicznej osobom z Ukrainy.
facebook
Urząd Miejski w Wasilkowie